Frågor och svar

Frågor och svar om personlig hälsa, välbefinnande, funktionsmedicin och kropp och själsvetenskap.

Frågor och svar


Berätta varför jag skulle kunna tänka mig att betala för en hälsocoach inom funktionsmedicin?

 1. Personlig vård: Hälsocoacher inom funktionsmedicin har ett personligt förhållningssätt till hälsovård, vilket innebär att de tar hänsyn till varje enskild klients unika behov och omständigheter. Detta kan vara särskilt användbart om du har ett komplext eller kroniskt hälsotillstånd som kräver en skräddarsydd behandling.
 2. Omfattande strategi: Hälsocoacher inom funktionsmedicin har ett holistiskt synsätt på hälsovård och tar hänsyn till hur kost, rörelse, stress, sömn och andra livsstilsfaktorer påverkar hälsan. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du vill göra omfattande förändringar av din hälsa och ditt välbefinnande.
 3. Resultat på lång sikt: Genom att ta itu med de underliggande grundorsakerna till sjukdomar försöker hälsocoacher inom funktionsmedicin att angripa hälsoproblem vid källan, snarare än att bara behandla symtom. Detta kan leda till långsiktiga förbättringar av hälsa och välbefinnande.
 4. Stödjande vård: Hälsocoacher inom funktionsmedicin hjälper klienterna att förändra sin hälsa. Detta kan vara särskilt användbart om du behöver stöd för att göra livsstilsförändringar eller navigera i hälso- och sjukvårdssystemet.

Det är viktigt att notera att hälsocoacher inom funktionsmedicin inte är licensierade vårdgivare och inte kan diagnostisera eller behandla medicinska tillstånd. Om du upplever symtom som oroar dig är det viktigt att söka råd hos en legitimerad vårdgivare, t.ex. en läkare eller sjuksköterska.


Varför behöver jag stöd för att göra livsstilsförändringar?

 1. Ansvarsskyldighet: Att ha någon att kolla in och rapportera sina framsteg till kan ge ansvarstagande och motivation att hålla sig till en ny livsstilsplan.
 2. Expertis: Hälsocoacher och läkare inom funktionsmedicin är utbildade inom vetenskapen om beteendeförändring och kan ge vägledning och rekommendationer utifrån dina specifika behov och mål.
 3. Känslomässigt stöd: Det kan vara en känslomässig utmaning att göra livsstilsförändringar, och att ha någon att prata med och ge stöd kan vara till hjälp för att klara av dessa utmaningar.
 4. Praktiskt stöd: Hälsocoacher och läkare inom funktionsmedicin kan ge dig praktiskt stöd och resurser för att hjälpa dig att genomföra förändringar i din livsstil. Det kan bland annat handla om att hjälpa dig att skapa en plan för att genomföra förändringar, ge dig information om hälsosamma vanor och hjälpa dig att identifiera och övervinna eventuella hinder för att genomföra förändringar.


Jag mår inte bra, kan en hälsocoach inom funktionsmedicin hjälpa mig?

En hälsocoach inom funktionsmedicin kan hjälpa dig om du inte mår bra genom att ge dig vägledning och stöd för att göra livsstilsförändringar som kan förbättra din hälsa. Några specifika sätt på vilka en hälsocoach inom funktionsmedicin kan hjälpa dig är följande:

 1. Bedömning av ditt nuvarande hälsotillstånd: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan samarbeta med dig för att bedöma din nuvarande hälsostatus och identifiera områden som kan bidra till dina symtom eller din dåliga hälsa.
 2. Ge vägledning om livsstilsförändringar: Baserat på resultaten av din bedömning kan en hälsocoach inom funktionsmedicin ge vägledning om livsstilsförändringar som kan bidra till att förbättra din hälsa. Detta kan inkludera rekommendationer om förändringar av din kost, träningsrutin, stresshanteringsteknik eller sömnvanor.
 3. Stödja dig i att göra förändringar: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge dig stöd och vägledning när du försöker genomföra livsstilsförändringar för att förbättra din hälsa. Det kan bland annat handla om att hjälpa dig att sätta upp uppnåeliga mål, tillhandahålla ansvarstagande och motivation samt hjälpa dig att övervinna eventuella hinder för förändring.
 4. Övervakning av dina framsteg: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan samarbeta med dig för att följa dina framsteg och justera din plan vid behov för att se till att du gör framsteg mot dina hälsomål.

Det är viktigt att notera att hälsocoacher inom funktionsmedicin inte är licensierade vårdgivare och inte kan diagnostisera eller behandla medicinska tillstånd. Om du upplever symtom som oroar dig är det viktigt att söka råd hos en legitimerad vårdgivare, t.ex. en läkare eller sjuksköterska.


Min läkare säger att det inte är något fel på mig, men jag mår fortfarande dåligt. Kan en hälsocoach inom funktionsmedicin hjälpa mig?

Att arbeta med en hälsocoach inom funktionsmedicin utöver din vårdgivare kan ge ytterligare stöd och vägledning för att lösa dina hälsoproblem.

Om du mår dåligt trots att din läkare har sagt att inget är fel kan det vara värt att överväga att söka hjälp av en hälsocoach inom funktionsmedicin. Hälsocoacher inom funktionsmedicin har ett systembaserat synsätt på hälso- och sjukvård som tar hänsyn till livsstils- och miljöfaktorers inverkan på hälsan, och kan kanske identifiera underliggande obalanser eller grundorsaker till dina symtom som inte har identifierats av din läkare.

En hälsocoach inom funktionsmedicin kan arbeta med dig för att bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, identifiera eventuella underliggande obalanser eller grundorsaker till dina symtom och ge vägledning om livsstilsförändringar som kan bidra till att förbättra din hälsa. De kan också ge stöd och vägledning när du arbetar med att genomföra dessa förändringar och följa dina framsteg över tid.


Vad gör en hälsocoach inom funktionsmedicin?

En hälsocoach inom funktionsmedicin är en professionell person som arbetar med individer för att hjälpa dem att göra livsstilsförändringar som kan förbättra deras hälsa. De kan arbeta med personer som har specifika hälsoproblem eller som försöker optimera sin allmänna hälsa och sitt välbefinnande.

Några specifika uppgifter som en hälsocoach för funktionsmedicin kan utföra är följande:

 1. Bedömning av en individs nuvarande hälsotillstånd.: Detta kan innebära att man granskar den medicinska bakgrunden, gör en fysisk bedömning och utvärderar livsstils- och miljöfaktorers inverkan på hälsan.
 2. Ge vägledning om livsstilsförändringar: Baserat på resultaten av bedömningen kan en hälsocoach inom funktionsmedicin ge vägledning om livsstilsförändringar som kan bidra till att förbättra individens hälsa. Detta kan inkludera rekommendationer för förändringar av kost, motion, stresshantering eller sömnvanor.
 3. Stödja enskilda personer i att genomföra förändringar: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge stöd och vägledning när en person arbetar med att genomföra livsstilsförändringar för att förbättra sin hälsa. Detta kan omfatta hjälp med att sätta upp uppnåeliga mål, ge ansvarstagande och motivation och hjälpa till att övervinna eventuella hinder för förändring.
 4. Övervakning av framsteg: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan samarbeta med en person för att följa hans eller hennes framsteg och justera planen vid behov för att se till att han eller hon gör framsteg mot sina hälsomål.
 5. Tillhandahåller utbildning och resurser: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan erbjuda utbildning och resurser för att hjälpa individer att bättre förstå sin hälsa och fatta välgrundade beslut om sin vård.


Vilken livsstilsförändring är viktigast att tänka på?

Det finns ingen "viktigast" livsstilsförändring som gäller för alla, eftersom de specifika livsstilsförändringar som är viktigast beror på individens specifika hälsoproblem och mål. Några livsstilsfaktorer som generellt sett är viktiga att ta hänsyn till är dock följande:

 1. Näring: Genom att äta en hälsosam och välbalanserad kost som är rik på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein kan du få de näringsämnen som din kropp behöver för att fungera optimalt.
 2. Övning: Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra hjärt- och kärlhälsan, stärka ben och muskler och förbättra den mentala hälsan.
 3. Sömn: Att få tillräckligt med sömn av hög kvalitet är viktigt för den allmänna hälsan och välbefinnandet.
 4. Stresshantering: Kronisk stress kan ha negativa effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Det kan vara bra att hitta hälsosamma sätt att hantera stress, t.ex. genom avslappningstekniker, motion eller terapi.
 5. Miljöfaktorer: Miljön där du bor och arbetar kan också påverka din hälsa. Det kan handla om faktorer som luftkvalitet, exponering för gifter och tillgång till naturen.

Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa faktorer, liksom till andra specifika problem eller mål som du kan ha, när du bestämmer vilka livsstilsförändringar som är viktigast att göra. Det kan vara bra att samarbeta med en hälsocoach inom funktionsmedicin eller annan vårdgivare för att fastställa vilka specifika förändringar som är viktigast för dig att överväga.


Jag äter hälsosamt, men min hälsocoach i funktionsmedicin frågar mig vad det betyder för mig?

Att äta en hälsosam kost är en viktig del av den allmänna hälsan och välbefinnandet. De specifika komponenterna i en hälsosam kost kan dock variera beroende på individens specifika behov och mål. Vissa människor kan definiera hälsosam kost som att följa en specifik dietplan, till exempel en vegetarisk eller paleo-diet, medan andra kan definiera det mer allmänt som att konsumera en balanserad blandning av näringsämnen från olika källor.

Det är viktigt att du tar hänsyn till din egen personliga definition av att äta hälsosamt när du samarbetar med en hälsocoach inom funktionsmedicin eller en annan vårdgivare. De kan be dig klargöra din definition av att äta hälsosamt för att bättre förstå dina nuvarande kostvanor och identifiera områden där förändringar kan vara fördelaktiga.

Om du till exempel äter en övervägande växtbaserad kost kan din definition av att äta hälsosamt vara annorlunda än om du äter en proteinrik och kolhydratfattig kost. Det är också viktigt att överväga om din nuvarande kost ger dig alla de näringsämnen du behöver för att stödja optimal hälsa och om det finns några potentiella obalanser eller brister som kan behöva åtgärdas.

Genom att samarbeta med din hälsocoach inom funktionsmedicin för att klargöra din definition av hälsosam kost och bedöma dina nuvarande kostvanor kan du identifiera områden som kan förbättras och utveckla en plan för att göra förändringar som överensstämmer med dina personliga mål och behov.


Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.

Jag känner mig stressad och överväldigad av livet, kan du som hälsocoach inom funktionsmedicin hjälpa mig?

Om du känner dig stressad och överväldigad av livet kan en hälsocoach inom funktionsmedicin ge stöd och vägledning för att ta itu med grundorsakerna till din stress och hitta sätt att hantera den mer effektivt. Några specifika sätt som en hälsocoach inom funktionsmedicin kan hjälpa till på är bland annat följande:

 1. Bedöma källorna till din stress: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan arbeta med dig för att identifiera källorna till din stress och utvärdera deras inverkan på din allmänna hälsa och ditt välbefinnande.
 2. Ge vägledning om stresshanteringstekniker.: Baserat på resultaten av din bedömning kan en hälsocoach inom funktionsmedicin ge vägledning om stresshanteringstekniker som kan vara till hjälp för dig. Detta kan inkludera avslappningstekniker, såsom meditation eller djupandning, eller strategier för tidshantering och prioritering.
 3. Stödja dig i att göra förändringar: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge stöd och vägledning när du arbetar med att implementera stresshanteringstekniker och göra andra livsstilsförändringar för att minska stressen.
 4. Övervakning av dina framsteg: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan samarbeta med dig för att följa dina framsteg och justera din plan vid behov för att se till att du gör framsteg mot dina stresshanteringsmål.


Jag vill arbeta med att förbättra mina sömnvanor, hur skulle en hälsocoach inom funktionsmedicin kunna ta itu med detta?

Att förbättra sina sömnvanor är en viktig aspekt av den allmänna hälsan och välbefinnandet, och en hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge stöd och vägledning på detta område. Här är några steg som en hälsocoach inom funktionsmedicin kan ta för att hjälpa dig att förbättra dina sömnvanor:

 1. Bedöm dina nuvarande sömnvanor: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan fråga dig om dina nuvarande sömnvanor, t.ex. hur många timmars sömn du vanligtvis får varje natt, sömnkvaliteten och eventuella faktorer som kan påverka din sömn (t.ex. stress, koffeinintag, användning av elektronik före sänggåendet).
 2. Identifiera eventuella underliggande obalanser eller grundorsaker.: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan bedöma din allmänna hälsa och ta hänsyn till eventuella underliggande obalanser eller grundorsaker som kan bidra till dålig sömnkvalitet. Detta kan innefatta utvärdering av faktorer som kost, stress, motion eller miljöfaktorer.
 3. Ge vägledning om sömnhygien: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge vägledning om sömnhygien som kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten. Detta kan innefatta rekommendationer för att skapa en gynnsam sömnmiljö, fastställa ett konsekvent sömnschema, begränsa koffein- och alkoholintaget och undvika elektronik före sänggåendet.
 4. Stödja dig i genomförandet av förändringar: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge stöd och vägledning när du försöker ändra dina sömnvanor och göra andra livsstilsförändringar som kan förbättra din sömnkvalitet.
 5. Övervakning av dina framsteg: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan samarbeta med dig för att följa dina framsteg och justera din plan vid behov för att se till att du gör framsteg mot dina mål.


Jag har fysisk smärta, men jag vill verkligen träna. Vad skulle en hälsocoach inom funktionsmedicin rekommendera mig att göra?

Träning kan vara en viktig del av den allmänna hälsan och välbefinnandet, men det är viktigt att ta hänsyn till dina nuvarande fysiska begränsningar och eventuella underliggande hälsoproblem när du bestämmer din träningsrutin. Om du upplever fysisk smärta är det viktigt att tala med en legitimerad vårdgivare för att fastställa orsaken till smärtan och eventuella lämpliga behandlingsalternativ.

Om din vårdgivare har gett dig tillstånd att träna och du är intresserad av att arbeta med en hälsocoach inom funktionsmedicin för att utveckla en träningsplan som är anpassad till dina behov, kan en hälsocoach inom funktionsmedicin vidta följande åtgärder:

 1. Bedömning av din nuvarande fysiska förmåga: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan fråga dig om din nuvarande fysiska förmåga, inklusive eventuella begränsningar eller fysisk smärta som du upplever. De kan också fråga om din allmänna hälsa och eventuella underliggande hälsoproblem som kan påverka din förmåga att träna.
 2. Utveckla en personlig träningsplan: Baserat på din bedömning kan en hälsocoach inom funktionsmedicin arbeta tillsammans med dig för att ta fram en personlig träningsplan som är lämplig för din nuvarande fysiska förmåga och eventuella underliggande hälsoproblem. Detta kan inkludera rekommendationer för övningar med låg inverkan, som promenader eller simning, eller övningar som fokuserar på flexibilitet och rörlighet.
 3. Ge vägledning om form och teknik: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan ge vägledning om rätt form och teknik för de övningar som ingår i din plan, vilket kan bidra till att minska risken för skador och förbättra effektiviteten i din träning.
 4. Övervakning av dina framsteg: En hälsocoach inom funktionsmedicin kan samarbeta med dig för att följa dina framsteg och justera din plan vid behov för att se till att du gör framsteg mot dina mål.

Det är viktigt att komma ihåg att hälsocoacher inom funktionsmedicin inte är licensierade vårdgivare och inte kan diagnostisera eller behandla medicinska tillstånd. Om du upplever fysisk smärta eller har underliggande hälsoproblem är det viktigt att tala med en legitimerad vårdgivare innan du börjar med ett träningsprogram.


Jag har varken tid, pengar eller energi att söka hjälp hos en hälsocoach inom funktionsmedicin. Finns det en snabb lösning? Ett piller eller något?

Även om det kan finnas tillfällen då medicinering eller andra former av behandling är nödvändiga för att lösa vissa hälsoproblem är det viktigt att komma ihåg att grundorsakerna till många hälsoproblem ofta är relaterade till livsstilsfaktorer som kost, motion, stress och sömn. Att ta itu med dessa underliggande grundorsaker kan ofta vara mer effektivt på lång sikt än att förlita sig på snabba lösningar eller enbart mediciner.

Med detta sagt är det förståeligt att du känner dig överväldigad av tid, pengar eller energi och att det kanske inte är möjligt att söka hjälp från en hälsocoach inom funktionsmedicin eller annan sjukvårdspersonal just nu. Om du inte kan söka hjälp från en hälsocoach inom funktionsmedicin finns det fortfarande några åtgärder du kan vidta för att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande:

 1. Ta tid för egenvård: Även om du har ett fullspäckat schema är det viktigt att prioritera egenvård och avsätta tid för aktiviteter som hjälper dig att slappna av och ladda upp. Det kan handla om aktiviteter som motion, meditation eller att tillbringa tid i naturen.
 2. Ät en hälsosam kost: En hälsosam kost kan stödja den allmänna hälsan och välbefinnandet och kan bidra till att förbättra symtomen i samband med vissa hälsotillstånd. Fokusera på att konsumera en mängd olika hela, obearbetade livsmedel, inklusive mycket frukt, grönsaker och fullkorn.
 3. Få tillräckligt med sömn: Tillräcklig sömn är viktigt för optimal hälsa och välbefinnande. Försök att sova minst 7-9 timmar varje natt och skapa en sömnvänlig miljö genom att hålla sovrummet svalt, mörkt och tyst.
 4. Hantera stress: Kronisk stress kan ha negativa effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Hitta sätt att hantera stress, till exempel genom motion, meditation eller terapi.
 5. Håll dig aktiv: Regelbunden fysisk aktivitet kan ha en rad hälsofördelar, inklusive bättre humör och sömn, minskad stress och stöd för den allmänna hälsan och välbefinnandet. Hitta aktiviteter som du tycker om och som är lämpliga för din nuvarande fysiska förmåga.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon universallösning för att förbättra hälsa och välbefinnande, och det som fungerar för en person kanske inte är effektivt för en annan. Om du upplever hälsoproblem som oroar dig är det viktigt att tala med din vårdgivare.


Vilken utbildning har en certifierad hälsocoach inom funktionsmedicin?

Programmet Functional Medicine Certified Health Coach (FMCA) är ett professionellt utbildningsprogram som syftar till att ge hälsocoacher de färdigheter och kunskaper som behövs för att arbeta med klienter inom ramen för funktionsmedicin. Programmet är utformat för att lära hälsocoacher hur de ska arbeta med klienter för att ta itu med de underliggande grundorsakerna till hälsoproblem, i stället för att bara ta itu med symtom.

En FMCA-utbildad person har genomgått utbildning inom en rad områden som är relaterade till funktionsmedicin, inklusive:

 • Principerna och metoderna för funktionsmedicin
 • Betydelsen av det terapeutiska partnerskapet mellan hälsocoach och klient.
 • Näringens, rörelsens, stressens, sömnens och miljöns betydelse för hälsa och sjukdom.
 • Användning av verktyg för funktionsmedicin, t.ex. tidslinjen och matrisen, för att bedöma klienterna.
 • Hälsocoachernas roll i teamet för funktionsmedicin i samarbete med vårdteamet
 • Tekniker för att stödja klienter i att göra livsstilsförändringar
 • Strategier för att hjälpa klienterna att övervinna utmaningar och hinder för förändring.

FMCA-utbildade personer kommer också att ha genomfört ett övervakat coachningspraktikum, där de har möjlighet att tillämpa de färdigheter och kunskaper de lärt sig i en verklig miljö. Praktiken gör det möjligt för FMCA-utbildade att få praktisk erfarenhet av att arbeta med klienter och hjälper dem att förbereda sig för att arbeta effektivt som coach.


Hur hänger IFM och FMCA ihop?

Institutet för funktionsmedicin (IFM) och Certifierad hälsocoach för funktionsmedicin (FMCA) Programmet är båda relaterade till området funktionsmedicin, som är en systembaserad metod för hälsovård som syftar till att ta itu med de underliggande orsakerna till hälsoproblem snarare än att bara behandla symtom.

IFM är en ideell organisation som arbetar för att främja principerna och metoderna för funktionsmedicin. IFM erbjuder utbildning och träning för hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare, om principerna och metoderna för funktionsmedicin.

FMCA-programmet är ett professionellt utbildningsprogram som är särskilt utformat för hälsocoacher som är intresserade av att arbeta med klienter inom ramen för funktionsmedicin. Programmet utvecklas och administreras av IFM, och FMCA-utbildade måste genomföra ett övervakat coachpraktikum som en del av sin utbildning.

Sammanfattningsvis är IFM en organisation som tillhandahåller utbildning om funktionsmedicin, medan FMCA-programmet är ett specifikt yrkesutbildningsprogram för hälsocoacher som är intresserade av att arbeta med klienter inom ramen för funktionsmedicin. Båda är relaterade till området funktionsmedicin, men de vänder sig till olika målgrupper och har olika mål.


Varför ska jag överväga att gå med i ett hälsogruppsprogram i stället för enskilda sessioner?

Det finns ett antal fördelar med att gå med i ett hälsogruppsprogram som kan göra det till ett bra alternativ för dig. Här är några potentiella fördelar:

 1. Kostnad: Gruppprogram kan vara mer kostnadseffektiva än enskilda sessioner, eftersom kostnaden fördelas mellan deltagarna i gruppen.
 2. Socialt stöd: Att ingå i en grupp kan ge en känsla av gemenskap och socialt stöd, vilket kan vara särskilt bra när man gör livsstilsförändringar. Gruppmedlemmarna kan motivera och stödja varandra och dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar.
 3. Flera perspektiv: I en grupp kan du få möjlighet att höra och lära dig av andra som står inför liknande utmaningar. Detta kan ge en rad olika perspektiv och hjälpa dig att känna dig mindre ensam på din resa.
 4. Mångfald av upplevelser: Gruppprogrammen kan erbjuda en mängd olika aktiviteter och upplevelser, t.ex. gruppdiskussioner, utbildningstillfällen och gruppövningar, vilket kan bidra till att hålla det hela intressant och engagerande.

Det är viktigt att notera att gruppprogram inte passar alla, och att enskilda sessioner kan vara ett bättre alternativ för vissa personer. Faktorer att ta hänsyn till när du bestämmer dig för om du ska gå med i ett grupprogram eller fortsätta med enskilda sessioner kan vara dina personliga preferenser, din budget och dina specifika behov och mål.


Hur lång tid tar det att göra en livsstilsförändring?

Hur lång tid det tar att genomföra en livsstilsförändring kan variera mycket beroende på vilken förändring som görs och vem som gör förändringen. Vissa livsstilsförändringar kan ta kortare tid att genomföra, medan andra kan ta längre tid.

Det finns ett antal faktorer som kan påverka hur lång tid det tar att genomföra en livsstilsförändring, bland annat:

 • Förändringens komplexitet: Vissa livsstilsförändringar kan vara relativt enkla att genomföra, medan andra kan kräva större förändringar av vanor, rutiner eller miljöer.
 • Graden av engagemang: Ju mer engagerad du är i en förändring, desto större är sannolikheten att du håller fast vid den och gör den till en bestående del av ditt liv.
 • Personliga omständigheter: Dina personliga omständigheter, t.ex. din nuvarande livsstil, ditt stödsystem och eventuella utmaningar eller hinder som du står inför, kan alla påverka hur lång tid det tar att genomföra en livsstilsförändring.

Generellt sett kan det vara bra att se livsstilsförändringen som en process snarare än som en engångshändelse. Detta kan bidra till att se till att de förändringar du gör är hållbara på lång sikt.


Jag vill känna mig frisk, var ska jag börja?

Om du vill känna dig frisk finns det flera steg du kan ta för att komma igång. Här är några förslag:

 1. Identifiera dina mål: Vad vill du uppnå när det gäller din hälsa? Vill du gå ner i vikt, förbättra din energinivå, minska din stress eller något annat? Att tydligt definiera dina mål kan hjälpa dig att hålla dig motiverad och fokuserad.
 2. Få stöd: Det kan vara lättare att göra livsstilsförändringar om man får stöd av andra. Överväg att ta hjälp av en hälsocoach, gå med i en stödgrupp eller ta hjälp av vänner eller familjemedlemmar som kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.
 3. Gör en plan: Skapa en plan med specifika åtgärder som du kommer att vidta för att nå dina hälsomål. Tänk på att sätta upp små, uppnåeliga mål som hjälper dig att bygga upp en dynamik och känna dig framgångsrik på vägen.
 4. Fokus på näring: Vad du äter har stor betydelse för din hälsa. Överväg att samarbeta med en nutritionist eller en läkare inom funktionsmedicin för att hjälpa dig att skapa en hälsosam matplan som fungerar för dig.
 5. Bli aktiv: Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra din energinivå, minska stress och höja ditt humör. Hitta en aktivitet som du tycker om och gör den till en regelbunden del av din rutin.
 6. Hantera stress: Kronisk stress kan ta hårt på din fysiska och psykiska hälsa. Överväg att hitta sätt att hantera stress, t.ex. genom avslappningstekniker, motion eller terapi.

Kom ihåg att det är viktigt att vara snäll mot dig själv när du arbetar mot dina hälsomål. Det kan vara bra att komma ihåg att framsteg ofta är en långsam och stadig process, och det är okej att få motgångar på vägen. Fokusera på att göra små, hållbara förändringar som du kan hålla fast vid på lång sikt.


Jag har provat allt, men ingenting verkar fungera. Vad kan jag göra nu?

Om du har försökt att förbättra din hälsa på olika sätt men inte lyckats, kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och omvärdera ditt tillvägagångssätt. Här är några saker som du kan överväga:

 1. Sök en andra åsikt: Om du har samarbetat med en vårdgivare kan det vara bra att få en andra åsikt från en annan vårdgivare. Ett nytt perspektiv kan ibland ge nya insikter och idéer.
 2. Överväga funktionsmedicin: Funktionsmedicin är en systembaserad metod för hälso- och sjukvård som syftar till att ta itu med de underliggande orsakerna till hälsoproblem snarare än att bara behandla symtom. Att arbeta med en behandlare inom funktionsmedicin kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda underliggande obalanser eller dysfunktioner i din kropp som kan bidra till dina hälsoproblem.
 3. Reflektera över din livsstil: Överväg om det kan finnas livsstilsfaktorer, som kost, stress eller sömn, som kan påverka din hälsa. Att identifiera och åtgärda dessa faktorer kan vara en viktig del av din hälsoresa.
 4. Sök stöd: Det kan vara en utmaning att göra livsstilsförändringar och det kan vara bra att få stöd på vägen. Överväg att arbeta med en hälsocoach eller gå med i en stödgrupp för att hjälpa dig att hålla dig motiverad och på rätt spår.

Kom ihåg att tålamod är viktigt - var snäll mot dig själv när du arbetar för att förbättra din hälsa. Det kan ta tid att identifiera grundorsakerna till hälsoproblem och att göra bestående förändringar, och det är okej att få motgångar på vägen. Fokusera på att göra små, hållbara förändringar som du kan hålla fast vid på lång sikt.


Vad menar du när du säger att du ändrar tankesätt?

Att ändra tankesätt är en process där man ändrar och justerar sitt sätt att tänka och närma sig ett visst ämne eller en viss fråga. Det kan handla om att identifiera och ändra begränsande övertygelser eller negativa tankemönster och att anta nya, mer kraftfulla sätt att tänka.

När det gäller hälsa och välbefinnande kan det innebära att du ändrar ditt perspektiv på hur du ser på och närmar dig egenvård, hälsosamma vanor och förhållandet mellan dina tankar och din fysiska hälsa. Detta kan innebära att man antar ett mer positivt, proaktivt tankesätt och lär sig att närma sig utmaningar och motgångar på ett mer motståndskraftigt och anpassningsbart sätt.

Det finns ett antal olika tekniker och tillvägagångssätt som kan användas för att hjälpa individer att ändra sitt tankesätt, inklusive kognitiv beteendeterapi, mindfulness och positiv psykologi. Att arbeta med en coach eller terapeut kan vara till hjälp när det gäller att identifiera och ändra ohjälpliga tankemönster och anta mer stärkande sätt att tänka.


Vad är kraften i att använda positiv psykologi i coachmetoden?

Positiv psykologi är en gren av psykologin som fokuserar på studiet av positiva känslor, styrkor och dygder och hur de kan användas för att öka välbefinnandet och motståndskraften. I samband med coachning kan integrering av tekniker från positiv psykologi vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa klienterna att ändra sitt tankesätt och närma sig utmaningar på ett mer anpassningsbart och motståndskraftigt sätt.

Några av fördelarna med att använda positiv psykologi i en coachingmetod är:

 • Hjälpa klienterna att identifiera och bygga på sina styrkor.: Genom att fokusera på sina styrkor kan klienterna få en större känsla av självförtroende och självkänsla, vilket i sin tur kan hjälpa dem att ta itu med utmaningar och göra framsteg mot sina mål.
 • Främja en mer positiv inställning: Tekniker inom positiv psykologi kan hjälpa klienterna att odla ett mer positivt synsätt, vilket kan vara bra för både deras psykiska och fysiska hälsa.
 • Förbättra motståndskraften: Tekniker inom positiv psykologi kan hjälpa klienterna att utveckla större motståndskraft och anpassningsförmåga, vilket kan vara särskilt användbart i tider av stress eller utmaningar.
 • Förbättra det allmänna välbefinnandet: Genom att hjälpa klienterna att fokusera på de positiva aspekterna av sina liv och odla en känsla av tacksamhet och uppskattning kan positiv psykologi bidra till att öka det allmänna välbefinnandet och lyckan.

Sammantaget ligger kraften i att använda positiv psykologi i en coachingmetod i dess förmåga att hjälpa klienterna att ändra sitt tankesätt och närma sig utmaningar på ett mer positivt och motståndskraftigt sätt, vilket i slutändan leder till ökat välbefinnande och framgång i att nå sina mål.


Hur förhåller sig Mind Body till funktionsmedicin?

Mind-body medicine är en gren av medicinen som fokuserar på förhållandet mellan kropp och själ och hur känslomässiga, psykologiska, sociala och andliga faktorer kan påverka hälsan. Den bygger på idén att kropp och sinne är sammankopplade och att mentalt och emotionellt välbefinnande är viktigt för den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Funktionsmedicin är ett holistiskt synsätt på hälsovård som fokuserar på att förstå de underliggande orsakerna till sjukdom och åtgärda dem på grundnivå. Den tar hänsyn till hela människan, inklusive fysiska, känslomässiga och miljömässiga faktorer, och betonar förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar.

Mind-body medicine och funktionsmedicin erkänner båda vikten av att ta hänsyn till hela människan och att kropp och själ är sammankopplade i hälsa och sjukdom. Båda syftar till att ta itu med grundorsakerna till hälsoproblem och främja allmänt välbefinnande. Medan Mind Body främst fokuserar på förhållandet mellan kropp och själ och känslornas och stressens roll för hälsan, tittar funktionsmedicin på det bredare sammanhanget för en individs hälsa, inklusive genetik, miljö och livsstil.


Vem ansvarar för min hälsa och mitt välbefinnande?

I slutändan är du ansvarig för din egen hälsa och ditt eget välbefinnande. Det betyder att du har makten att göra val som påverkar din hälsa positivt eller negativt, och det är upp till dig att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda och förbättra din hälsa.

Det finns många faktorer som kan påverka en individs hälsa, bland annat genetik, miljö och livsstil. Även om du kanske inte kan kontrollera alla dessa faktorer kan du ta kontroll över dem du kan, till exempel vad du äter, hur mycket du motionerar, hur mycket du sover och hur du hanterar stress.

Med detta sagt är det också viktigt att söka vård när det behövs och att samarbeta med sjukvårdspersonal för att hantera eventuella hälsoproblem som du kan ha. De kan ge vägledning och stöd när du vidtar åtgärder för att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.

I slutändan är det upp till dig att göra de nödvändiga förändringarna för att stödja din hälsa och ditt välbefinnande. Detta kan innebära att du gör hälsosamma livsstilsval, söker vård vid behov och samarbetar med vårdpersonal för att hantera din hälsa.


Jag känner mig inte hörd av min läkare, vad kan jag göra?

Om du känner att din läkare inte lyssnar på dig kan det vara frustrerande och nedslående. Det är viktigt att känna att man tar hänsyn till dina bekymmer och önskemål när det gäller din hälso- och sjukvård.

Det finns några saker du kan göra om du känner att din läkare inte lyssnar på dig:

 1. Kom förberedd: Gör en lista över dina bekymmer och eventuella frågor före ditt möte. Detta hjälper dig att hålla dig fokuserad och ser till att du kan förmedla alla dina frågor till din läkare.
 2. Var tydlig och kortfattad: Det kan vara bra att öva på att förklara dina problem på ett tydligt och kortfattat sätt. Detta hjälper din läkare att förstå ditt perspektiv och de problem du upplever.
 3. Vara en aktiv deltagare i din vård: Det är viktigt att vara en aktiv deltagare i sin egen hälsovård. Det innebär att ställa frågor, uttrycka dina önskemål och att förespråka dina egna behov.
 4. Överväga att få en andra åsikt: Om du inte är nöjd med din läkares tillvägagångssätt eller rekommendationer kan du överväga att söka en andra åsikt från en annan sjukvårdspersonal.
 5. Kommunicera öppet och ärligt: Var öppen och ärlig mot din läkare om dina bekymmer och önskemål. Det är viktigt att skapa ett förtroendefullt förhållande till din vårdgivare för att få bästa möjliga vård.

Om du fortsätter att känna att din läkare inte lyssnar på dig eller tar itu med dina problem kan det vara bra att överväga att hitta en ny vårdgivare som är mer lyhörd för dina behov.


Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.
Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalized support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalised support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coachning | Funktionsmedicin | Mind Body

Tjänster

Life Reset Program

Coachning

Free Online Health Masterclass

Doula

Metodik

Funktionsmedicin

Mind Body

Positiv psykologi

Praktik

Äta

Andas

Sova

Träna

Tänka

Om mig

Om mig

FAQ

Artiklar

Klientportal

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.