Träna

Livet är rörelse. Din kropp är skapad för rörelse. När du rör dig arbetar dina muskler och förflyttar vatten, blod och syre runt i kroppen. Om du inte rör dig kan dessa vitala ämnen inte transporteras runt i kroppen och avfallsprodukter kan inte effektivt avlägsnas från kroppen. Din andningsteknik påverkar också hur din kropp fungerar. Det är trots allt genom andningen som vi för in nytt syre i kroppen.

När de flesta av oss tänker på rörelse tänker vi på fysisk träning. Fysisk träning som tennis, fotboll och gymnastik är energikrävande (träning) och bör kombineras med träning som tillför energi (träning in). Exempel på energigivande motion är långsamma promenader, yoga, tai chi, qigong och stretching. Yogan har hjälpt mig oerhört mycket och har därför blivit en separat kategori här på webbplatsen.

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.

Alla artiklar under Träna

 • Astma: Orsaker, symtom och naturliga behandlingstekniker


  Astma är en kronisk luftvägssjukdom som drabbar miljontals människor världen över. Det kännetecknas av inflammation och förträngning av luftvägarna, vilket leder till andningssvårigheter. Även om astma inte kan botas kan den hanteras effektivt genom olika tekniker, inklusive medicinering, livsstilsförändringar och naturläkemedel. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i orsaker, symtom och naturliga behandlingstekniker för astma.

 • Träning för att främja metabolisk hälsa och livslängd


  Att bibehålla en god metabolisk hälsa är grundläggande för att säkerställa allmänt välbefinnande och livslängd. Träningsinterventioner som syftar till att främja metabolisk hälsa kan hjälpa individer att förbättra sin hälsa, minska risken för kroniska sjukdomar och öka den allmänna livskvaliteten. I den här artikeln kommer vi att diskutera motionens inverkan på metabolisk hälsa, vilka typer av motion som är mest fördelaktiga och hur motionsinterventioner kan införlivas i hanteringen av metabolisk hälsa.

 • Hur lagar jag min läckande tarm (leaky gut)?


  Det finns olika sätt att gå tillväga när du lagar din läckande tarm! Att få bukt på sin maghälsa handlar om att se helheten, att använda sig av ett holistiskt synsätt. Vi människor är komplexa varelser, men vi har alla samma grundläggande behov.

  Detta är del 4 av 4 som handlar om läckande tarm (leaky gut). I denna artikelserie har jag bland annat svarat på frågorna:

 • Vad gör du själv för att du ska må bättre?


  Jag hade precis ett samtal med en äldre dam som besökt vårdcentralen för diverse besvär. Hon berättar om det ena pillret hit och det andra pillret dit och om hur hon så gärna vill att de ska hjälpa henne. Att hon så gärna vill må bättre snart.

  Jag tänker under samtalet att det är bra att hon sökt vård, men funderar också på vilken insats hon själv har gjort för att må bättre, så jag fråga helt enkelt:

Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalized support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalised support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coachning | Funktionsmedicin | Mind Body

Tjänster

Life Reset Program

Coachning

Free Online Health Masterclass

Doula

Metodik

Funktionsmedicin

Mind Body

Positiv psykologi

Praktik

Äta

Andas

Sova

Träna

Tänka

Om mig

Om mig

FAQ

Artiklar

Klientportal

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.