Kraften i Mind-Body Medicine

Under de senaste åren har det funnits ett växande intresse för mind-body-medicin och dess potentiella fördelar för den allmänna hälsan och välbefinnandet. Detta synsätt på hälso- och sjukvård erkänner att kropp och själ är sammankopplade och syftar till att främja läkning och balans genom en rad olika tekniker och metoder. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Mind Body, från kopplingen mellan kropp och själ till den vetenskapliga forskningen bakom dess effektivitet. Oavsett om du har att göra med kronisk stress, fysisk smärta eller helt enkelt vill förbättra din allmänna livskvalitet hoppas vi kunna ge dig värdefulla insikter och verktyg genom denna utforskning av Mind Body.

Förståelse för Mind-Body Medicine

Sambandet mellan kropp och själ

Kärnan i mind-body-medicinen är erkännandet av det oskiljaktiga sambandet mellan våra mentala och fysiska tillstånd. Våra tankar, känslor och övertygelser kan ha en djupgående inverkan på hur vår kropp fungerar och känns, medan fysiska symptom och tillstånd också kan påverka vårt mentala och känslomässiga välbefinnande. Genom att ta hänsyn till både kropp och själ i läkningsprocessen försöker mind-body-medicinen återställa balansen och främja allmän hälsa och välbefinnande.

Studier har till exempel visat att kronisk stress kan leda till en rad fysiska hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar, högt blodtryck och matsmältningsproblem. Detta beror på att stress utlöser frisättning av hormoner som kortisol och adrenalin, vilket kan orsaka inflammation och skador på kroppen med tiden. Genom att lära sig att hantera stress med hjälp av tekniker för kropp och själ som meditation och djupandning kan individer minska risken för att utveckla dessa och andra stressrelaterade tillstånd.

Historien om sinnes- och kroppsmedicin

Konceptet Mind Body kan verka som en ny utveckling, men har faktiskt rötter i gamla metoder som yoga, meditation och traditionell kinesisk medicin. Dessa metoder erkände att sinnet och kroppen är sammankopplade långt innan den moderna vetenskapen kunde bekräfta detta. Yoga och tai chi utvecklades till exempel som system för rörelse och andning som ansågs främja fysisk hälsa och mental klarhet.

I västvärlden blev Mind Body populär på 1970-talet, då fler människor började söka alternativa metoder för hälsovård. Detta var en tid av stora förändringar i hur människor tänkte om hälsa och välbefinnande, och Mind Body sågs som ett sätt att ge individer möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa och läkning.

Olika metoder för sinnes- och kroppsmedicin

Det finns många olika tekniker och metoder som används inom Mind Body, var och en med sina unika fördelar och tillämpningar. Några av de vanligaste metoderna är följande:

 • Meditation och mindfulness: Dessa övningar innebär att man fokuserar sinnet på det nuvarande ögonblicket, ofta med hjälp av andningsövningar eller mentala bilder. De har visat sig minska stress, förbättra humöret och förbättra den kognitiva funktionen.
 • Yoga och tai chi: Dessa rörelsebaserade övningar kombinerar fysiska ställningar med andningsarbete och meditation. De kan förbättra flexibilitet, styrka och balans samt minska stress och ångest.
 • Biofeedback och neurofeedback: Dessa tekniker innebär att sensorer används för att övervaka kroppsfunktioner som hjärtfrekvens, andning och hjärnvågor. Genom att lära sig att kontrollera dessa funktioner med hjälp av mentala tekniker kan man minska stressen och förbättra den fysiska hälsan.
 • Vägledande bilder och visualisering: Dessa metoder innebär att man använder mentala bilder för att främja avslappning och läkning. De kan användas för att minska ångest, hantera smärta och förbättra det allmänna välbefinnandet.
 • Andningsarbete och avslappningstekniker: Dessa tekniker innebär att man använder andningsövningar och avslappningsövningar för att minska stress och främja avslappning. De kan användas för att hantera ångest, förbättra sömnen och öka den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Även om varje metod kan ha olika styrkor och inriktas på olika problem har de alla som gemensamt mål att främja läkning och balans i både kropp och själ. Genom att införliva Mind Body tekniker i sitt dagliga liv kan man minska stress, förbättra den fysiska hälsan och öka det allmänna välbefinnandet.

Stressens betydelse för hälsan

Stress är en vanlig erfarenhet som vi alla drabbas av från tid till annan. Den kan komma från en mängd olika källor, till exempel arbete, relationer och ekonomiska bekymmer. Även om en viss mängd stress kan vara till hjälp för att motivera oss och hålla oss alerta kan kronisk stress ha allvarliga negativa effekter på vår hälsa.

Hur stress påverkar kroppen

När vi är stressade reagerar kroppen genom att frigöra hormoner som kortisol och adrenalin. Dessa hormoner förbereder vår kropp för "kamp eller flykt"-reaktionen, som är en naturlig överlevnadsmekanism som hjälper oss att hantera upplevda hot. Men när stress blir kronisk kan dessa hormoner orsaka fysiska symtom som ökad hjärtfrekvens, muskelspänningar och matsmältningsproblem. Detta kan leda till en rad olika hälsoproblem, bland annat hjärtsjukdomar, diabetes och depression.

Konsekvenserna av kronisk stress för hälsan

Kronisk stress är särskilt skadlig för vår hälsa, eftersom den kan leda till att kroppens stressresponssystem ständigt aktiveras. Detta kan sätta vårt immunförsvar på prov och göra oss mer sårbara för infektioner och sjukdomar. Kronisk stress har också kopplats till en ökad risk för att utveckla psykiska problem som ångest och depression, och kan förvärra befintliga tillstånd som kronisk smärta och autoimmuna sjukdomar.

Dessutom kan kronisk stress ha negativa effekter på vårt sömnmönster, vilket ytterligare kan förvärra de negativa effekterna på vår allmänna hälsa. När vi är stressade kan det vara svårt att somna eller sova kvar, vilket kan leda till trötthet, irritabilitet och ett försvagat immunförsvar.

Mind-Body-tekniker för stresshantering

Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa stress är att använda sig av kropps- och sinnestekniker som meditation, yoga och avslappningsövningar. Dessa övningar kan bidra till att minska produktionen av stresshormoner, sänka blodtrycket och främja känslor av lugn och avslappning. Genom att införliva dessa tekniker i vår dagliga rutin kan vi minska våra allmänna stressnivåer och förbättra vår fysiska och psykiska hälsa.

Andra stresshanteringstekniker är motion, att vistas i naturen och att ägna sig åt hobbies eller aktiviteter som vi tycker om. Det är viktigt att hitta vad som fungerar bäst för oss individuellt, eftersom alla reagerar olika på stress och stresshanteringstekniker.

Sammanfattningsvis är stress en naturlig del av livet, men kronisk stress kan ha allvarliga negativa effekter på vår hälsa. Genom att förstå hur stress påverkar vår kropp och vårt sinne och genom att införliva stresshanteringstekniker i vår dagliga rutin kan vi minska våra totala stressnivåer och förbättra vår allmänna hälsa och vårt välbefinnande.

Tekniker inom sinnes- och kroppsmedicin

Meditation och mindfulness

Meditation och mindfulness är två metoder som har blivit mycket populära under de senaste åren, och det finns goda skäl till det. Båda metoderna innebär att man fokuserar sinnet på det nuvarande ögonblicket och förknippas med en rad olika fysiska och psykiska hälsofördelar. Studier har visat att regelbunden meditation och mindfulness kan minska symtom på ångest och depression, förbättra immunfunktionen och till och med sänka blodtrycket och minska risken för hjärtsjukdomar.

Yoga och Tai Chi

Yoga och tai chi är två urgamla metoder som använder rörelse och andning för att främja fysisk och psykisk hälsa. Båda metoderna är förknippade med förbättrad flexibilitet, styrka och balans samt minskad stress och ångest. Yoga används också ofta som en kompletterande terapi vid behandling av olika hälsotillstånd, bland annat kronisk smärta och hjärt- och kärlsjukdomar.

Biofeedback och neurofeedback

Biofeedback och neurofeedback är tekniker som använder elektroniska sensorer för att övervaka hur vår kropp reagerar på olika stimuli. Genom att ge denna feedback i realtid kan vi lära oss att medvetet kontrollera kroppens reaktioner och förbättra vår fysiska och psykiska hälsa. Biofeedback har använts för att effektivt behandla tillstånd som migrän, kronisk smärta och ångeststörningar.

Vägledande bilder och visualisering

Guidade bilder och visualisering innebär att man använder fantasins kraft för att främja läkning och välbefinnande. Genom att skapa en mental bild av ett önskat resultat kan vi hjälpa till att skapa en fysisk reaktion i kroppen. Dessa tekniker kan användas för att minska stress, hantera smärta och till och med förbättra idrottsprestationer.

Andningsarbete och avslappningstekniker

Andningsarbete och avslappningstekniker innebär att vi medvetet ändrar våra andningsmönster för att främja avslappning och minska stress. Genom att fokusera på vår andning kan vi lugna vårt sinne och vår kropp och minska symtom på ångest och depression. Dessa tekniker kan utövas på egen hand eller som en del av en större sinnes- och kroppspraktik som till exempel yoga eller meditation.

Vetenskapen bakom Mind-Body Medicine

Forskning om sinnes- och kroppsinterventioner

Under de senaste decennierna har det funnits en växande mängd vetenskaplig forskning som visar att mind-body-interventioner är effektiva för ett brett spektrum av hälsotillstånd. Studier har visat att dessa metoder kan vara effektiva när det gäller att minska symtom på ångest och depression, hantera kronisk smärta, förbättra immunfunktionen och till och med minska risken för hjärtsjukdomar och andra allvarliga hälsoproblem.

Placeboeffektens roll

En intressant aspekt av mind-body-medicin är placeboeffekten. Studier har visat att enbart tron på att en behandling kommer att vara effektiv ibland kan leda till betydande förbättringar av hälsan, även om behandlingen i sig inte har några aktiva ingredienser eller mekanismer. Även om vissa människor kanske avfärdar placeboeffekten som ett rent trick, tjänar den faktiskt till att understryka den kraftfulla kopplingen mellan vårt sinne och vår kropp, och potentialen för våra tankar och känslor att påverka vår fysiska hälsa.

Framtiden för forskningen om sinnes- och kroppsmedicin

I takt med att intresset för mind-body-medicin fortsätter att öka, ökar också behovet av mer rigorös vetenskaplig forskning. Även om det redan finns en mängd bevis som stöder effektiviteten hos dessa interventioner finns det fortfarande mycket att lära om mekanismerna bakom hur de fungerar och hur de bäst kan användas för att främja hälsa och välbefinnande. I takt med att forskningen på detta område fortsätter att utvecklas kan vi se fram emot ännu större insikter och fördelar från området för Mind Body.

Slutsats

Som vi har sett erbjuder mind-body-medicin ett brett spektrum av potentiella fördelar för vår fysiska och psykiska hälsa. Vare sig vi har att göra med kronisk stress, kronisk smärta eller helt enkelt vill förbättra vårt allmänna välbefinnande finns det många olika metoder inom Mind Body som kan hjälpa oss att nå våra mål. Genom att ta ett holistiskt förhållningssätt till hälsovård kan vi arbeta för att återställa balansen och främja läkning i både kropp och själ. Vi hoppas att den här artikeln har inspirerat dig att utforska de många fördelar som Mind Body har att erbjuda och att ta en aktiv roll i att ta hand om din egen hälsa och ditt eget välbefinnande.

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.

Alla artiklar under Mind Body

 • Förstå och hantera trötthet: Orsaker, symtom och typer


  Utmattning är ett vanligt besvär som många människor upplever någon gång i livet. Det kan orsakas av en mängd olika faktorer och kan ha en betydande inverkan på en persons dagliga funktion och övergripande livskvalitet. Att förstå orsaker, symtom och typer av trötthet är avgörande för att kunna hantera det effektivt. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av fatigue och ge insikter i hur man hanterar det.

 • Hormonernas och neurotransmittorernas roll för mental hälsa och depression


  Psykisk ohälsa och depression drabbar miljontals människor världen över, vilket gör det till en viktig fråga för vårdpersonal och privatpersoner. Flera faktorer, inklusive genetik, miljö och livsstil, påverkar den psykiska hälsan. Hormoners och neurotransmittorers roll i regleringen av psykisk hälsa och depression uppmärksammas dock alltmer. Dessa kemiska budbärare spelar en avgörande roll för hjärnans funktion och har en betydande inverkan på humör, beteende och det allmänna psykiska välbefinnandet. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i hormoner och neurotransmittorer, deras interaktion och deras inverkan på mental hälsa och depression.

 • Holistiska metoder för psykisk hälsa: Kombinera funktionsmedicin med kropp och själslig medicin


  Psykisk hälsa har blivit ett växande problem i hela världen, och uppskattningsvis 700 miljoner människor lider av psykiska störningar. Traditionella psykiatriska åtgärder som medicinering och samtalsterapi har varit de vanligaste metoderna för att hantera psykiska problem, men begränsningarna med dessa behandlingar har blivit allt tydligare. I takt med att integrativa och holistiska metoder för hälsovård har en ny innovation, funktionsmedicin, vuxit fram. Genom att kombinera funktionsmedicin med kropp och själs medicin kan holistiska metoder för psykisk hälsa ge individer en mer heltäckande strategi för psykiskt välbefinnande.

 • 3 sätt på vilka en Mind-Body Medicine-utövning kan hjälpa dig att leva ett hälsosammare och mer välmående liv


  Under de senaste åren har betydelsen av mind-body-medicinska metoder uppmärksammats inom hälso- och friskvårdsbranschen, och det på goda grunder. Dessa metoder syftar till att koppla samman kropp och själ för att främja allmän hälsa och välbefinnande, vilket leder till ett mer välmående liv. Här är 3 sätt som integrering av Mind Body-praktiker i ditt liv kan hjälpa dig att leva ett friskare och mer välmående liv.

 • Mother & Daughter's Retreat, Maj 6-8, 2016, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Mor & Dotter Retreat!

  När: Maj 6-8, 2016

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Fly från vardagsstressen och följ med mig på den här uppfriskande resan! Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • 10 Enkla Sätt Att Uppleva Glädje – Varje Dag!


  Glädje kan beskrivas som en mängd upplevelser – små eller stora dagliga händelser, vilka tillsammans leder dig mot ett lyckligare liv! En del är så små att du kanske tycker de är betydelselösa, men det är egentligen de små händelserna i livet som ger den där glädjen som vi alla behöver och har rätt att få uppleva och känna – oavsett vem vi är eller var vi hör hemma!

 • Yoga Sutras – Tänkvärda ord om att lära känna sig själv


  När jag skriver ordet yoga är det säkert många av er som tänker på den fysiska träningsformen – Hatha yogan. Den är dock endast en liten del av yogan som dessutom är relativt ny jämfört med filosofin bakom. Hatha yogan designades primärt för att man genom rörelse enklare skulle kunna förstå och kontrollera sin kropp, sin själ och sitt medvetande – dvs sig själv.

 • Förlossningen närmar sig med stormsteg – hur förbereder du och din partner er på bästa sätt?


  Jag och min man väntar vårt tredje barn och förlossningen närmar sig verkligen. Hela graviditeten har än så länge varit vad man kallar normal inom sjukvården med bra värden och god hälsa hos både mig och bebisen i min mage. Jag har testat på de flesta gravidkrämpor under någon fas av graviditeten, vilket hör till. Nu känner jag mig relativt redo att träffa denna lilla skapelse som bott i min mage så länge, för att sedan få återgå till en ickegravid tillvaro igen.

 • Reflektioner från Life By Johanna Women's Retreat


  Hallonet i min hand känns kallt, är mörkrött och doftar underbart. Innan jag stoppar det i munnen ger jag hallonen min fulla uppmärksamhet i några sekunder och använder alla mina sinnen för att verkligen uppskatta det. När jag stoppar det i munnen kan jag höra hur mina tänder bryter ner det i mindre bitar medan jag njuter av den härliga smaken. Mindfulness! Det är vad livet handlar om, att verkligen njuta av varje del av livet. Det är när vi tillåter oss att bara vara, och inte alltid göra, som vi verkligen förstår och uppskattar vad livet handlar om.

 • Gravidyoga i Strängnäs


  Är du gravid och bor i Strängnäs eller nästgårds, då är du hjärtligt välkommen på gravidyoga som startar söndagen den 12/11! Jag erbjuder denna kurs i samarbete med Yogahuset i Strängnäs. Det kommer att bli stort fokus på andning, lättare stretching, anpassade positioner och avslappningsövningar.

 • Gravidyoga - Något för dig?


  Under min nuvarande graviditet har jag passat på att utbilda mig till gravidyogalärare uppe i San Francisco och har både hemma i min yogastudio (läs garage) och på olika yogastudios runt där jag bor testat på det mesta som har med gravidyoga att göra. Utbudet av gravidyoga var riktigt dåligt under mina tidigare graviditeter och jag fick då nöja mig med en bok som handlar om hur jag kan modifiera olika yogaposer för att de ska passa min gravida kropp bättre. Jag hade helt klart mycket hellre gått till en yogastudio och tränat tillsammans med andra gravida redan då. Jag vet att utbudet av gravidyoga de senaste åren har blivit bättre i Sverige också, vilket glädjer mig oerhört.

 • Olivias Reflektioner från Life By Johanna Mor & Dotter Retreat


  Vårt Mor & Dotter Retreat var en rolig helg med mycket kreativ mor-och-dotter-tid.

  Vi gjorde alla möjliga saker, som att vandra upp till labyrinten gjord av stenar, sena kvällar i jacuzzin, lärde ut yoga till våra mammor (alla tjejerna och jag gjorde en yogaklass för våra mammor att njuta av), ritade en mandala med mamma, och en utklädnings- och dansöverraskning!

 • Women's Retreat, Maj 8-10, 2015, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Women's Retreat!

  När: Maj 8-10, 2015

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Women's Retreat, Mars 18-20, 2016, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Women's Retreat!

  När: Mars 18-20, 2016

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Women's Retreat, Mars 9-11, 2018, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Women's Retreat!

  När: Mars 9-11, 2018

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Women's Silent Retreat, April 28-30, 2017, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Silent Women’s Retreat!

  När: 28-30 april 2017

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD! Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalized support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalised support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coachning | Funktionsmedicin | Mind Body

Tjänster

Life Reset Program

Coachning

Free Online Health Masterclass

Doula

Metodik

Funktionsmedicin

Mind Body

Positiv psykologi

Praktik

Äta

Andas

Sova

Träna

Tänka

Om mig

Om mig

FAQ

Artiklar

Klientportal

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.