Upplev fördelarna med funktionsmedicin

Life By Love bygger på principerna för funktionsmedicin. Vi tror på ett holistiskt förhållningssätt till hälsovård, med fokus på att identifiera och åtgärda grundorsakerna till sjukdomar och ge individer möjlighet att uppnå optimal hälsa och vitalitet. Våra coachingprogram betonar vikten av att bygga en stark grund för hälsa och välbefinnande, vilket inkluderar att ge din kropp näring med hälsosam mat, få kvalitativ sömn och återhämtning, hantera stress på ett effektivt sätt, delta i regelbunden fysisk aktivitet, odla ett positivt tankesätt och anpassa sig till dina kärnvärden och mål.

Genom att betrakta våra klienter som "hela personer", inklusive deras unika hälsa och livssituation, strävar vår praktik för funktionsmedicin efter att hjälpa våra klienter att uppnå sina hälsomål genom att utveckla personliga planer som är skräddarsydda för deras specifika behov och preferenser.

Förståelse för funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en form av integrativ medicin som kombinerar den senaste medicinska forskningen med traditionella läkningsmetoder. En av huvudprinciperna för funktionsmedicin är att varje individ har en unik uppsättning genetiska, miljömässiga och livsstilsrelaterade faktorer som påverkar hälsan. Därför måste behandlingsplanerna anpassas till varje klients specifika behov och mål.

Principerna för funktionsmedicin

Funktionsmedicin bygger på sex huvudprinciper:

 1. Att ta itu med de underliggande orsakerna till sjukdom
 2. Se kroppen som ett helt system
 3. Anpassa behandlingsplanerna till individen
 4. Att använda en vetenskapsbaserad strategi för hälso- och sjukvård
 5. Betona förebyggande åtgärder och långsiktig hälsa
 6. Samarbeta med kunderna för att uppnå optimal hälsa

Dessa principer ligger till grund för hur vi integrerar funktionsmedicin i Life By Love-metoden för patientvård.

Hur funktionsmedicin skiljer sig från konventionell medicin

Till skillnad från den konventionella medicinen, som ofta använder sig av läkemedel och kirurgi för att behandla sjukdomar, har funktionsmedicin ett mer holistiskt synsätt. På Life By Love integrerar vi funktionsmedicin i en kombination av traditionella och moderna medicinska metoder för att återställa balansen i kroppen och främja läkning. Vi prioriterar förebyggande vård och arbetar med klienterna för att identifiera riskfaktorer för kroniska sjukdomar och utveckla strategier för att upprätthålla optimal hälsa.

Om en patient till exempel lider av kronisk smärta kan en konventionell läkare skriva ut smärtstillande läkemedel eller rekommendera en operation. Som ett alternativ kommer vi att försöka identifiera grundorsaken till smärtan, t.ex. dålig hållning eller obalans i musklerna, och utveckla en behandlingsplan som tar itu med dessa underliggande problem.

Life By Love-metoden för funktionsmedicin

Life By Love är utbildade inom funktionsmedicin och har en omfattande strategi för att samarbeta med sina klienter. Vi gör grundliga bedömningar av klientens medicinska historia, livsstil och fysiska och emotionella hälsa. När det är lämpligt använder vi också avancerade diagnostiska tester för att identifiera och åtgärda underliggande obalanser i kroppen.

Utifrån denna information utvecklar vi en personlig behandlingsplan som kan omfatta kostförändringar, livsstilsförändringar, riktade kosttillskott och andra åtgärder. Våra klienter är aktivt involverade i processen och samarbetar med oss för att genomföra planen och följa deras framsteg.

Om en patient till exempel kämpar med matsmältningsproblem kan vi rekommendera att han eller hon eliminerar vissa livsmedel från sin kost och tillför specifika kosttillskott för att stödja tarmhälsan. Patienten skulle arbeta nära oss för att göra dessa förändringar och övervaka sina symtom över tid.

Sammantaget erbjuder funktionsmedicin ett unikt och personligt tillvägagångssätt för hälsovård som prioriterar varje klients individuella behov och mål. Genom att ta itu med de underliggande orsakerna till sjukdomar och främja långsiktig hälsa hjälper vår noggrant utformade Life By Love-strategi för funktionsmedicin klienterna att uppnå optimalt långsiktigt välbefinnande och vitalitet.

Fördelarna med funktionsmedicin

Funktionsmedicin har många fördelar jämfört med konventionell medicin. Några av de mest anmärkningsvärda fördelarna är följande:

Personliga behandlingsplaner

Life By Love har ett personligt förhållningssätt till hälsovård baserat på bästa praxis inom funktionsmedicin och skräddarsyr behandlingsplaner för varje klients unika behov och mål. Detta säkerställer att patienten får den individualiserade vård de behöver för att uppnå optimal långsiktig hälsa.

Om en patient till exempel kämpar med att gå ner i vikt kan en läkare inom funktionsmedicin ta hänsyn till patientens kostvanor, träningsrutiner, stressnivåer och sömnmönster. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan behandlaren skapa en personlig behandlingsplan som tar itu med grundorsaken till patientens viktökning, snarare än att bara skriva ut en lösning som passar alla.

Att ta itu med den grundläggande orsaken till sjukdom

Till skillnad från den konventionella medicinen, som ofta fokuserar på att behandla symtom, syftar funktionsmedicin till att identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdom. Genom att ha ett holistiskt förhållningssätt till hälsovård kan funktionsmedicin identifiera grundorsakerna till patientens symtom och arbeta för att åtgärda dem direkt.

Om en patient till exempel lider av kronisk huvudvärk kan en läkare inom funktionsmedicin undersöka potentiella orsaker som stress, dålig sömn eller näringsbrist. Genom att ta itu med dessa underliggande faktorer kan behandlaren hjälpa till att lindra patientens huvudvärk och förbättra deras allmänna hälsa.

Fokus på förebyggande och långsiktig hälsa

Funktionsmedicin prioriterar förebyggande vård och betonar hälsosamma livsstilsval och tidigt ingripande för att främja långsiktig hälsa. Genom att identifiera och åtgärda riskfaktorer för kroniska sjukdomar hjälper funktionsmedicin behandlare klienterna att undvika behovet av mer invasiva behandlingar i framtiden.

Till exempel kan en läkare inom funktionsmedicin arbeta med en patient för att utveckla en personlig kost- och träningsplan som bidrar till att minska risken för att utveckla sjukdomar som hjärtsjukdomar, diabetes eller cancer. Genom att fokusera på förebyggande åtgärder kan behandlaren hjälpa patienten att bibehålla optimal hälsa på lång sikt.

Integrativt synsätt på hälso- och sjukvård

Behandlare inom funktionsmedicin använder ett brett spektrum av helande metoder i sina behandlingsplaner, inklusive kostförändringar, livsstilsförändringar, riktade kosttillskott med mera. Detta integrerande tillvägagångssätt möjliggör en omfattande och effektiv hälsovård.

En läkare inom funktionsmedicin kan till exempel rekommendera kostförändringar som att minska socker och bearbetade livsmedel, öka intaget av helfoder och hälsosamma fetter och ta in målinriktade kosttillskott som probiotika eller omega-3-fettsyror. Genom att kombinera dessa åtgärder med andra metoder, t.ex. stressreducerande tekniker eller akupunktur, kan behandlaren skapa en personlig behandlingsplan som tar hänsyn till patientens unika behov och främjar optimal hälsa.

Vanliga tillstånd som behandlas med funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en patientcentrerad metod för hälso- och sjukvård som fokuserar på att identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till patientens symtom. Detta holistiska tillvägagångssätt kan vara en effektiv behandlingsmetod för en mängd olika tillstånd. Förutom de tillstånd som anges nedan kan funktionsmedicin också användas för att behandla kronisk smärta, allergier och många andra hälsoproblem.

Kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom är ett komplext och ofta missförstått tillstånd som kan orsaka en försvagande trötthet och en rad andra symtom. Den exakta orsaken till kroniskt trötthetssyndrom är inte helt klarlagd, men funktionsmedicin anser att en kombination av faktorer, inklusive virusinfektioner, hormonella obalanser och näringsbrister, kan bidra till utvecklingen av detta tillstånd. Behandlare inom funktionsmedicin kan arbeta med klienter för att identifiera underliggande obalanser som kan bidra till deras symtom och utveckla en personlig behandlingsplan för att främja läkning.

Några av de behandlingsmetoder som funktionella medicinare kan använda för att behandla kroniskt trötthetssyndrom är:

 • Identifiera och åtgärda näringsbrister.
 • Stödja immunförsvaret med kosttillskott och livsstilsförändringar
 • Behandla hormonella obalanser med bioidentisk hormonersättningsterapi
 • Minska inflammation med kostförändringar och kosttillskott

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar uppstår när kroppens immunförsvar angriper frisk vävnad. Behandlare inom funktionsmedicin anser att autoimmuna sjukdomar orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer, inklusive kost, stress och exponering för gifter. Behandlare inom funktionsmedicin kan arbeta med klienter för att identifiera utlösare och bidragande faktorer till deras autoimmuna tillstånd och utveckla en personlig behandlingsplan för att hantera symtom och främja långsiktig hälsa.

Några av de behandlingsmetoder som funktionsmedicin kan använda för att behandla autoimmuna sjukdomar är:

 • Identifiera och avlägsna livsmedelskänslighet och allergener.
 • Behandla tarmhälsa med probiotika och andra kosttillskott
 • Minska inflammation med kostförändringar och kosttillskott
 • Stödja immunförsvaret med kosttillskott och livsstilsförändringar

Matsmältningsproblem

Matsmältningsproblem som IBS, Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan vara komplexa och svåra att hantera. Behandlare av funktionsmedicin anser att matsmältningsproblem ofta orsakas av obalans i tarmmikrobiomet, födokänslighet och andra faktorer. Behandlare inom funktionsmedicin kan använda avancerade diagnostiska tester för att identifiera underliggande obalanser i tarmen och utarbeta en personlig behandlingsplan för att främja läkning och återställa matsmältningshälsan.

Några av de behandlingsmetoder som funktionella medicinare kan använda för att behandla matsmältningsproblem är:

 • Identifiera och avlägsna livsmedelskänslighet och allergener.
 • Behandla tarmhälsa med probiotika och andra kosttillskott
 • Minska inflammation med kostförändringar och kosttillskott
 • Stödja immunförsvaret med kosttillskott och livsstilsförändringar

Hormonella obalanser

Hormonella obalanser kan orsaka en mängd olika symtom, från trötthet och humörsvängningar till viktökning och infertilitet. Behandlare inom funktionsmedicin anser att hormonella obalanser ofta orsakas av en kombination av faktorer, inklusive stress, dålig kost och exponering för gifter. Behandlare inom funktionsmedicin kan arbeta med klienter för att identifiera hormonella obalanser och utveckla en personlig behandlingsplan för att återställa balansen och främja optimal hälsa.

Några av de behandlingsmetoder som funktionsmedicin kan använda för att behandla hormonella obalanser är:

 • Behandla trötthet i binjurarna med livsstilsförändringar och kosttillskott
 • Stödja sköldkörtelfunktionen med kosttillskott och kostförändringar
 • Att ta itu med östrogen dominans med kosttillskott och kostförändringar
 • Stödja testosteronproduktionen med kosttillskott och livsstilsförändringar

Psykiska sjukdomar

Psykiska sjukdomar som ångest och depression kan ha en betydande inverkan på patientens livskvalitet. Behandlare inom funktionsmedicin anser att psykiska besvär ofta orsakas av obalanser i kroppen, bland annat hormonella obalanser, obalanser i tarmen och näringsbrister. Behandlare inom funktionsmedicin kan använda ett holistiskt tillvägagångssätt för att identifiera underliggande obalanser och utveckla en personlig behandlingsplan för att hantera symtom och främja läkning.

Några av de behandlingsmetoder som funktionsmedicin kan använda för att behandla psykiska problem är:

 • Behandla tarmhälsa med probiotika och andra kosttillskott
 • Stödja produktionen av neurotransmittorer med kosttillskott och kostförändringar
 • Behandla hormonella obalanser med bioidentisk hormonersättningsterapi
 • Minska inflammation med kostförändringar och kosttillskott

Sammanfattning

Funktionsmedicin är ett holistiskt synsätt på hälsovård som fokuserar på att identifiera och åtgärda grundorsakerna till sjukdomar. Den betonar vikten av en stark grund för optimal hälsa och välbefinnande, inklusive en näringsriktig kost, god sömn och återhämtning, effektiv stresshantering, regelbunden fysisk aktivitet, ett positivt tankesätt och anpassning till ens kärnvärden och mål. Genom att ta itu med dessa grundläggande delar av hälsan ger funktionsmedicin människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och uppnå optimal hälsa och vitalitet. Genom att ta hänsyn till "hela människan" och deras unika hälsa och livssituation strävar funktionellmedicinare och coacher efter att hjälpa människor att uppnå optimal hälsa och vitalitet.

Life By Love bygger på principerna för funktionsmedicin. Vår inställning till coachning och patientvård är holistisk och personlig och hjälper våra kunder att uppnå optimal hälsa och förebygga kroniska sjukdomar. Om du kämpar med ett hälsoproblem eller vill förbättra ditt allmänna välbefinnande kan du överväga att arbeta med en behandlare inom Life By Love funktionsmedicin för att stödja din resa mot en hälsosam framtid redan nu.

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.

Alla artiklar under Funktionsmedicin

 • Klimakteriet: En djupgående undersökning


  Att förstå klimakteriet

  Klimakteriet är en naturlig och oundviklig fas som alla kvinnor går igenom någon gång i livet. Den markerar slutet på fertiliteten och upphörandet av menstruationscykeln. Att förstå de olika aspekterna av klimakteriet är avgörande för att kvinnor ska kunna navigera denna omvälvande period med tillförsikt och lätthet.

 • Naturliga botemedel för att förbättra andningsmönsterstörningar (BPD)


  Andningsbesvär (BPD) kan orsaka betydande obehag och störa ditt dagliga liv. Lyckligtvis finns det flera naturläkemedel som kan hjälpa till att förbättra din andning och lindra symtomen på BPD. Genom att förstå vetenskapen bakom BPD och söka rätt diagnos kan du påbörja en resa mot bättre andning.

 • Naturliga sätt att hantera ulcerös kolit


  Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som påverkar slemhinnan i tjocktarmen och ändtarmen och orsakar symtom som buksmärta, diarré och blödningar från ändtarmen. Även om konventionella medicinska behandlingar kan ge lindring, är många personer med ulcerös kolit intresserade av att utforska naturliga sätt att hantera sin sjukdom. I den här artikeln kommer vi att diskutera olika strategier och livsstilsförändringar som kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra det allmänna välbefinnandet.

 • Astma: Orsaker, symtom och naturliga behandlingstekniker


  Astma är en kronisk luftvägssjukdom som drabbar miljontals människor världen över. Det kännetecknas av inflammation och förträngning av luftvägarna, vilket leder till andningssvårigheter. Även om astma inte kan botas kan den hanteras effektivt genom olika tekniker, inklusive medicinering, livsstilsförändringar och naturläkemedel. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i orsaker, symtom och naturliga behandlingstekniker för astma.

 • Sambandet mellan sömn och hjärtsjukdomar


  Sömn spelar en avgörande roll för vår allmänna hälsa och vårt välbefinnande. Den återställer inte bara vår kropp och vårt sinne, utan har också stor betydelse för specifika hälsotillstånd. Ett sådant tillstånd är hjärtsjukdomar, en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Forskare har funnit ett övertygande samband mellan sömn och hjärtsjukdomar, vilket understryker vikten av god sömn för att bibehålla hjärtats hälsa.

 • Varför sömn är den bästa försäkringen för livslängd och hälsa


  Sömn är en grundläggande aspekt av våra liv som ofta förbises. I vår snabbfotade och överstimulerade värld har tillräckligt med kvalitetssömn blivit en lyx för många. Forskning har dock konsekvent visat att sömn inte bara är avgörande för vår dagliga funktion utan också spelar en avgörande roll för vår långsiktiga hälsa och vårt välbefinnande.

 • Naturliga sätt att hantera matallergier och matintolerans


  Födoämnesallergier och -intoleranser kan ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet. Dessa reaktioner uppstår när immunsystemet felaktigt identifierar vissa livsmedel som skadliga och reagerar mot dem. Till skillnad från allergier involverar intoleranser inte immunsystemet utan snarare en oförmåga att smälta eller bearbeta specifika livsmedelskomponenter. Även om det finns medicinska insatser för att hantera dessa tillstånd föredrar många individer att utforska naturliga metoder. I den här artikeln kommer vi att diskutera olika naturliga sätt att hantera matallergier och intoleranser.

 • Sambandet mellan antibiotika och ditt immunförsvar


  Antibiotika har revolutionerat det medicinska området och har räddat otaliga liv sedan de upptäcktes. De är kraftfulla läkemedel som har förmågan att döda eller hämma tillväxten av bakterier och därmed hjälpa oss att övervinna olika infektioner. Vårt immunsystem, som ansvarar för att försvara våra kroppar mot skadliga patogener, spelar dock en avgörande roll för antibiotikans effektivitet.

 • Att leva med laktosintolerans: Symtom, orsaker och behandling


  Laktosintolerans är en vanlig matsmältningsstörning som drabbar en betydande del av befolkningen. Att förstå tillståndet, dess symtom, orsaker och hantering är avgörande för dem som lever med det eller misstänker att de kan ha det. I den här artikeln kommer vi att utforska dessa aspekter i detalj.

 • Vikten av att prioritera sömn för din hälsa och ditt välbefinnande


  I våra snabba och hektiska liv kommer sömnen ofta i skymundan. Men att prioritera sömnen är avgörande för vår allmänna hälsa och vårt välbefinnande. Sömn spelar en viktig roll i olika aspekter av våra liv, från vår fysiska och mentala hälsa till vår känslomässiga balans och produktivitet. Att förstå vetenskapen bakom sömn och dess inverkan på dagliga funktioner kan hjälpa oss att inse varför det bör vara en topprioritet i våra liv.

 • Förstå och hantera trötthet: Orsaker, symtom och typer


  Utmattning är ett vanligt besvär som många människor upplever någon gång i livet. Det kan orsakas av en mängd olika faktorer och kan ha en betydande inverkan på en persons dagliga funktion och övergripande livskvalitet. Att förstå orsaker, symtom och typer av trötthet är avgörande för att kunna hantera det effektivt. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av fatigue och ge insikter i hur man hanterar det.

 • Förbättra ditt humör: Hur din tarmhälsa påverkar din mentala hälsa


  Betydelsen av tarmhälsa går långt utöver matsmältningen. Forskningen har alltmer visat att tarmhälsan spelar en viktig roll för vårt psykiska välbefinnande. I den här artikeln kommer vi att utforska de fascinerande detaljerna i sambandet mellan tarm och hjärna och hur en förbättrad tarmhälsa kan leda till bättre humör och mental hälsa.

 • Att låsa upp kraften i ditt mikrobiom: En guide till tarmhälsa


  Under de senaste åren har intresset för mikrobiomets roll för människors hälsa ökat. Med mikrobiom menas de biljoner mikroorganismer som finns i vår tarm, inklusive bakterier, virus och svampar. Att förstå mikrobiomet är nyckeln till att frigöra dess kraft och förbättra vår tarmhälsa.

  Förståelse av mikrobiomet

 • Naturliga sätt att hantera klimakteriebesvär för kvinnor i åldern 40-60 år


  Klimakteriet är en naturlig övergång som sker i en kvinnas liv när hon närmar sig medelåldern. Det markerar slutet på hennes reproduktiva år och kommer med en mängd fysiska och känslomässiga förändringar. Symtomen kan variera från person till person, men vanliga är värmevallningar, nattsvettningar, humörsvängningar och sömnstörningar. Klimakteriet är en naturlig process, men det kan vara svårt att hantera symptomen. I den här artikeln kommer vi att utforska några naturliga sätt att effektivt hantera klimakteriebesvär för kvinnor i åldern 40-60 år.

 • Järnbrist och anemi: Orsaker, symtom och behandlingsalternativ


  Järnbrist och anemi är två mycket vanliga hälsotillstånd som drabbar miljontals människor världen över. Om de lämnas obehandlade kan de leda till allvarliga hälsoproblem och potentiellt till och med dödsfall. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i orsaker, symtom och behandlingsalternativ för järnbrist och anemi.

 • Förstå orsakerna och symptomen på förstoppning för effektiv lindring


  Förstoppning är ett vanligt matsmältningsproblem som drabbar miljontals människor runt om i världen. Om du upplever förstoppning förstår du obehaget och besvären som kommer med det. I den här artikeln går vi igenom orsaker och symptom på förstoppning och ger dig effektiva strategier för att få ditt matsmältningssystem att fungera optimalt igen.

 • Allt du behöver veta om testmetoder för livsmedelsallergi och -känslighet


  Testning av matallergier och matöverkänslighet blir allt vanligare i takt med att allt fler människor får problem med vissa livsmedel. Om du har upplevt symtom som nässelutslag, svullnad, diarré och kräkningar efter att ha ätit vissa livsmedel kan det vara dags att överväga att låta testa dig. I den här artikeln tar vi en närmare titt på allt du behöver veta om testmetoder för matallergi och känslighet, inklusive vad de är, vilka typer av tester som finns tillgängliga och hur man förbereder sig för dem.

 • Få en klar och strålande hud: Experttips för personer som lider av akne


  Acne är en hudåkomma som drabbar miljontals människor runt om i världen. Det kan vara frustrerande, pinsamt och till och med smärtsamt. Men med rätt behandling och livsstilsförändringar är det möjligt att förbättra utseendet på din hud och få en klar, glödande hy. I den här artikeln kommer vi att diskutera experttips för aknepatienter, inklusive orsaker och typer av akne, hudvårdsrutiner, livsstilsförändringar och medicinska behandlingar.

 • Födoämnesreaktioner: Att känna till skillnaden mellan allergier, känslighet och intolerans


  Födoämnesreaktioner kan vara förvirrande och i vissa fall livsförändrande. Vissa människor måste vara vaksamma på vilka livsmedel de konsumerar, medan andra kan uppleva ett milt obehag. Det kan vara svårt att förstå om man har en födoämnesallergi, -känslighet eller -intolerans. I den här artikeln kommer vi att avkoda skillnaderna mellan dessa tre typer av livsmedelsreaktioner och hjälpa dig att förstå hur du identifierar dem.

 • Histaminintolerans: Symtom och hur man identifierar dem


  Histaminintolerans kan vara en term som är obekant för många, men fler och fler människor upptäcker nu att de kan lida av detta tillstånd. Det beror på att histamin finns i många livsmedel och drycker, och även kan produceras av kroppen. När kroppen inte kan bryta ner histamin ordentligt kan det leda till en rad symtom som kan orsaka besvär och obehag för den drabbade. I den här artikeln beskriver vi vad histaminintolerans är, dess symtom och hur man identifierar dem.

 • Parasitinfektion: Symtom, behandling och förebyggande


  Parasitinfektioner är ett vanligt problem som drabbar miljontals människor världen över. Dessa infektioner kan orsaka en rad olika symtom, från lindrigt obehag till allvarlig sjukdom, och kan vara svåra att diagnostisera och behandla. I den här artikeln går vi igenom vad parasiter är, hur de tar sig in i kroppen och vilka olika symtom, behandlingsalternativ och förebyggande metoder som finns för olika typer av infektioner.

 • Öka din hälsa och ditt välbefinnande: Enkla steg för bättre tarmhälsa, mental klarhet och energinivåer


  Att bibehålla god hälsa och välbefinnande är avgörande för att leva ett lyckligt och tillfredsställande liv. Tyvärr är det många av oss som försummar vår hälsa när vi fastnar i vardagens stress. Men att ta hand om sig själv behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. I den här artikeln ska vi utforska några enkla steg du kan ta för att förbättra din tarmhälsa, mentala klarhet och energinivåer så att du kan känna dig som bäst.

 • Naturliga kosttillskott mot trötthet - öka dina energinivåer nu


  Känner du dig trött hela tiden? Har du svårt att ta dig igenom vardagen utan en liten kick? Trötthet är ett vanligt problem som drabbar miljontals människor över hela världen. Men visste du att det finns naturliga kosttillskott som kan hjälpa? I den här artikeln ska vi utforska de bästa naturliga kosttillskotten för att bekämpa trötthet och öka dina energinivåer.

 • D-vitamin förklarat


  D-vitamin är ett viktigt näringsämne som spelar en avgörande roll för vår allmänna hälsa och vårt välbefinnande. Det hjälper våra kroppar att absorbera kalcium och fosfor, två mineraler som är viktiga för att bibehålla starka ben och tänder. Förutom dess effekter på benhälsan har forskning visat att D-vitamin också stöder immunsystemet, förbättrar den mentala hälsan, reglerar humöret och hjälper muskelfunktionen och prestandan. I den här artikeln kommer vi att utforska alla viktiga aspekter av D-vitamin, dess fördelar, källor och brist.

 • Förstå vikten av att följa dina blodsockernivåer


  Om du lever med diabetes eller oroar dig för dina blodsockernivåer är blodsockermätning en viktig del av din hälsorutin. Det gör att du kan övervaka hur din kropps reaktion på mat, motion och andra faktorer påverkar dina blodsockernivåer, vilket ger dig en bättre förståelse för din allmänna hälsa och ditt välbefinnande.

 • 10 varningstecken för överväxt av Candida


  Candida-överväxt är ett vanligt problem som drabbar många människor runt om i världen. Det orsakas av en överväxt av Candida-svampen i kroppen, vilket kan leda till ett brett spektrum av hälsoproblem. I den här artikeln kommer vi att diskutera de 10 varningssignaler för Candida-överväxt som du bör känna till.## Förstå Candida-överväxt

 • Ta reda på sambandet mellan tarmhälsa och migrän: Tips för att förbättra näringsupptaget


  Om du är en av de miljontals människor som lider av migrän, vet du precis hur förlamande denna huvudvärk kan vara. Smärtan, ljus- och ljudkänsligheten och illamåendet kan göra det svårt att göra något annat än att ligga i ett mörkt rum tills migränen går över. Det finns många faktorer som kan bidra till migrän, men en som ofta förbises är tarmhälsan. Vår tarmhälsa spelar en avgörande roll för näringsupptag, inflammation och allmän hälsa, som alla kan påverka migränens frekvens och svårighetsgrad.

 • Intermittent fasta: För- och nackdelar


  Intermittent fasta (IF) blir ett allt populärare sätt att äta för många människor som vill förbättra sin hälsa och gå ner i vikt. Men som med alla kostmetoder finns det både fördelar och möjliga nackdelar att ta hänsyn till innan man börjar med IF.## Förståelse av intermittent fasta (IF)

  IF är en kostmetod som innebär att man växlar mellan perioder av fasta och ätande. Det finns flera olika metoder för IF, där de vanligaste är tidsbegränsad kost (TRF) och fasta varannan dag (ADF). TRF innebär att man begränsar ätandet till vissa timmar på dygnet, medan ADF innebär att man växlar mellan dagar med regelbundet ätande och dagar med begränsad kaloriförbrukning.

 • Enkla vanor för att förbättra din matsmältning


  Att förbättra matsmältningen är viktigt för att bibehålla en god hälsa och ett allmänt välbefinnande. Bra matsmältning främjar korrekt absorption av näringsämnen och ser till att din kropp fungerar optimalt. I den här artikeln kommer vi att utforska enkla vanor som du kan införliva i din dagliga rutin för att förbättra din matsmältning.

 • Magnesiumbrist: Hur man upptäcker tecknen och varför det är viktigt


  Magnesium är en viktig mineral som spelar en avgörande roll för olika kroppsfunktioner, inklusive nerv-, muskel- och hjärtfunktion. Trots dess betydelse får många människor inte i sig tillräckligt med magnesium via sin dagliga kost, vilket leder till magnesiumbrist. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad magnesiumbrist är, hur man upptäcker tecknen och varför det är viktigt.

 • Holistiska metoder för psykisk hälsa: Kombinera funktionsmedicin med kropp och själslig medicin


  Psykisk hälsa har blivit ett växande problem i hela världen, och uppskattningsvis 700 miljoner människor lider av psykiska störningar. Traditionella psykiatriska åtgärder som medicinering och samtalsterapi har varit de vanligaste metoderna för att hantera psykiska problem, men begränsningarna med dessa behandlingar har blivit allt tydligare. I takt med att integrativa och holistiska metoder för hälsovård har en ny innovation, funktionsmedicin, vuxit fram. Genom att kombinera funktionsmedicin med kropp och själs medicin kan holistiska metoder för psykisk hälsa ge individer en mer heltäckande strategi för psykiskt välbefinnande.

 • Kvinnors hormonella hälsa: Hälsa balans och vitalitet genom hälsosamma livsstilsinterventioner


  Som kvinnor vet vi att våra hormoner spelar en viktig roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Från menstruation till klimakteriet är hormonella förändringar en naturlig del av den kvinnliga erfarenheten. Men när dessa förändringar blir obalanserade kan det leda till en mängd hälsoproblem som påverkar vårt dagliga liv. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur hälsosamma livsstilsinterventioner kan stödja hormonbalansen och främja vitalitet och välbefinnande för kvinnor i alla åldrar.

 • Kroppssammansättningens betydelse för ett hälsosamt åldrande


  När vi åldras genomgår våra kroppar olika förändringar som påverkar vår hälsa på många sätt. En av de viktigaste förändringarna är vår kroppssammansättning, som avser de olika proportionerna av fett, muskler och ben i våra kroppar. Att bibehålla en hälsosam kroppssammansättning är avgörande för ett hälsosamt åldrande, eftersom det kan påverka vårt fysiska och psykiska välbefinnande på många olika sätt. I den här artikeln ska vi utforska kroppssammansättningens roll för ett hälsosamt åldrande och de olika faktorer som påverkar den.

 • Avancerade tekniker för analys av kroppssammansättning för funktionsmedicin


  Det är viktigt att bibehålla en hälsosam kroppssammansättning för att uppnå optimala hälsoresultat. Kroppsfettprocent, muskelmassa och bentäthet är bara några av de faktorer som bidrar till kroppssammansättningen, och avancerade analysmetoder för kroppssammansättning kan ge en mer ingående förståelse för dessa faktorer. Inom funktionsmedicin är analys av kroppssammansättningen en integrerad del av diagnostik- och behandlingsprocessen. I den här artikeln kommer vi att utforska fördelarna med avancerade tekniker för analys av kroppssammansättning, såsom DEXA, bioelektrisk impedansanalys och 3D-kroppsscanning, och deras roll inom funktionsmedicin.

 • Fördelarna med funktionsmedicin för hantering av kroniska sjukdomar


  Att hantera kroniska sjukdomar kan vara en skrämmande uppgift, särskilt om den konventionella medicinen inte har lyckats lindra dina symtom. Det finns dock hopp i form av funktionsmedicin. Detta sätt att se på hälsovård ser på din kropp som ett helt system, snarare än att bara ta itu med enskilda symtom. Här är några av fördelarna med funktionsmedicin för hantering av kroniska sjukdomar.

 • Mother & Daughter's Retreat, Maj 6-8, 2016, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Mor & Dotter Retreat!

  När: Maj 6-8, 2016

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Fly från vardagsstressen och följ med mig på den här uppfriskande resan! Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Mother & Daughter's Retreat, October 9-11, 2015, Santa Cruz, California


  Life By Johanna Mor & Dotter Retreat!

  När: Fredag Oktober 9, 6pm, 2015 - Söndag Oktober 11, 12pm, 2015

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Fly från vardagsstressen och följ med mig på den här uppfriskande resan! Du kommer att vakna till vågornas krasande och lukten av salt hav samtidigt som dimman letar sig upp mellan tallar och eucalyptusträd. Stugan vid stranden där jag håller mitt retreaten är helt ny och utsikten från övre däck är fantastisk.

 • Är det en blomma?


  I fredags hämtade jag och barnen maken på tågstationen. Vi ser honom komma promenerandes på håll och ser att han bär på något.

  - Är det en blomma? säger V.

  - Nej, det tror jag inte, svarar jag.

  - Du har ju inte bett honom köpa en blomma mamma, så då är det nog något annat, säger O.

  Det var något annat han kom bärandes på. Det var ingen blomma.

 • Nu går jag offline


  Då är det snart helg igen. Jag tänker gå offline. Hela helgen. Det ska bli så skönt! Datorn ska inte användas och telefonen ska vara på flightmode. Undrar om jag klarar det?

  Dagens tanke:

  Brukar du gå offline emellanåt?

  Den här artikeln är en del av 50 dagars utmaningen, där jag utmanar mig själv att skriva en artikel om dagen i 50 dagar! Artiklarna kan handla om vad som helst, vara korta eller långa, men jag får inte missa en enda dag!

 • Vi är små energivarelser!


  Vilket snyggt ord, energivarelser! Kanske borde det särskrivas eller åtminstone delas av med ett bindestreck? Hur som helst, vi lever i en värld full av energi och vi själva är också en del av den världen.

  Tidigare idag, under ett uppdrag, fick jag verkligen känna på hur tydligt denna energin kan förändras och hur snabbt det kan gå. Vi har under några dagar suttit 10 personer på ett större kontor och det har varit en väldigt positiv energi, trots ett urtråkigt uppdrag. Vi har jobbat på och har på något sätt fått det tråkiga att kännas helt ok. Nu när uppdraget närmar sig sitt slut får vi plötsligt höra att vi inte ska få någon ersättning för sista dagen. Eftersom vi jobbat på så bra kommer arbetsuppgifterna att ta slut tidigare än beräknat. När det beskedet nådde oss på kontoret var det som att luften fullkomligt gick ur rummet. Det gick nästan att ta på energin. Alla började jobba långsammare, den positiva andan bara försvann och ingen kände sig längre motiverad att göra ett bra jobb. Skadan var redan skedd när arbetsgivaren upptäckte hur vi som arbetade tog det hela. Trots försök att reparera skadan från arbetsgivarens sida gjorde det ingen skillnad på energin i rummet.

 • Det är nästan komiskt!


  Jag blev inte förvånad imorse när jag vaknade och var genomförkyld! Det är nästan komiskt! Jag har haft och har en stor stress belastning från olika håll och summan av dessa har brutit ner mitt immunförsvar och efter några dåliga nätters sömn så bryter förkylningen ut. När jag inte ger kroppen möjlighet till vila och återhämtning straffar den mig omedelbart bums! Och jag är tacksam! Tacksam för att jag är så känslig och för att jag vet hur jag fungerar.

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil under din graviditet


  De 6 grundläggande principerna, initierade av Paul Chek, utgår ifrån att skapa balans mellan yin och yang. Yin-principerna består av kost, vätskebalans och sömn emedan yang-principerna består av andningsteknik, positivt tänkande och rörelse. De 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil finns mer utförligt beskrivna i min tidigare blogserie: Inledning, Kost och Vätskebalans, Sömn, Positivt tänkande, Rörelse och Andningsteknik och Diskussion.

 • Värmeljus och fluffiga tröjor


  Det har regnat och himlen har varit grå i väldigt många dagar nu. Det påverkar mig och det påverkar andra. Som tur är kan jag hitta en njutning i höstvädret och det är att tända ljus, många ljus, så att det blir sådär mysigt som det bara kan bli när det är höstrusk ute. Och precis innan läggdax är det nästan ett måste att kura ihop sig i soffan iklädd en fluffig tröja med en varm kopp te i knäet.

 • Här finns bara snälla barn!


  Jag tycker att julen är den bästa högtiden på året! Jag älskar julen! Jag tänker INTE sitta uppkopplad och spendera min tid framför fb eller läsa mina mail på självaste julafton. Jag tänker umgås med min man, mina barn och min brorsdotter. Jag hoppas på den perfekta julskinkan, solsken och att vi får mycket kvalitetstid tillsammans. Det kommer att bli hemlagad mat, klassiska spel såsom yatzy, kort och monopol och så Kalle Anka såklart. Jag måste få se Ferdinand när han luktar på sina blommor innan tomten kommer. För tomten är viktig och jag hoppas verkligen att han hittar hit för här bor det bara snälla barn!

 • Förbättra ditt fokus i dagliga livet


  Vissa dagar är helt omöjliga. To do listorna är långa och många, telefonen ringer, viktiga mail dyker upp som måste ha snabbt svar, mobiltelefonen blippar till otaliga gånger, dagdrömmar tar över, möten bryter av skrivandet när det flyter på som bäst etc etc.

  Förmågan att fokusera och vara närvarande är det viktigaste bakom god produktivitet, på jobbet och i vardagliga livet. Att fokusera är att begränsa uppmärksamheten till något specifikt, att ha ögonen på ett specifikt mål.  Det är nyckeln till koncentration, effektivitet och klarhet. Problemet är att uppmärksamhet är en begränsad resurs och att störningsmoment finns överallt runt omkring oss. Det är många olika saker som tävlar om vår uppmärksamhet hela tiden, och det utgör ett större problem idag än någonsin. Hjärnan är inte uppbyggd för att "ha många bollar i luften" hela tiden.

 • Trotsa aldrig din magkänsla


  Man kan använda sin magkänsla på många olika sätt, men en sak är säker, man ska aldrig trotsa den. Det är en av mina grundprinciper.

  Ett simpelt exempel från tidigare idag var när jag kom tillbaka efter att ha lämnat barnen på skolan och förskolan. När jag kom in i köket sa min magkänsla till mig att jag skulle kolla ytterligare en gång i påsarna från USA, för där skulle den försvunna Manuka honungen ligga. Jag vet inte varför min intuition gav mig dessa signaler just då, men jag gjorde som min intuition påtalade. Och mycket riktigt, i botten av en av påsarna i en annan påse ligger honungen! Bara så där. Som jag funderat och letat tidigare. Och vad lämpligt att den kom fram just idag, då jag och tjejerna tampas med halsont.

 • Hur bra klarar vi egentligen av att hantera dagens snabba kulturella utveckling?


  Den biologiska evolutionen pågår hela tiden om än i ett väldigt långsamt tempo. Vi människor, precis som allt annat levande, förändras med tiden genom naturligt urval vare sig vi vill eller inte.

  En annan typ av evolution som märks mer tydligt i dagens samhälle är den kulturella, hur vi lär oss nya saker och hur vi använder våra kroppar samt hur vi interagerar med varandra baserat på inlärd information. Detta är också en typ av utveckling som påverkar oss i högsta grad.

 • Stress i vardagen


  Snön försvann dagen efter den kom, och det blev återigen grått och trist ute. Istället för att fousera på vädret, tänkte jag skriva några rader om stress i vardagen.

  Det ligger så mycket stress i bakgrunden i våra liv idag, jag brukar jämföra det med program som man inte använder, men som får datorn att bli varm och surra ilsket. Dessa program kan man stänga av så att datorn slipper få slut på batteri på en kvart. Det samma gäller dig och mig. Bort med bruset och fram med fokus på det som är viktigt. Hur gör man det då brukar folk fråga mig. Det finns så klart olika sätt, men jag rekommenderar alla att meditera regelbundet, ta promenader i naturen eller bara ligga en stund på soffan utan att någon/något stör. Då klarnar tankarna och det blir lättare att ladda om och ladda rätt! Det gäller att hitta ett sätt som funkar för en själv. Vi är ju alla olika!

 • Eget företagande och VAB


  Det är tredje veckan i rad som jag är hemma med sjuka barn. Inget allvarligt, men ändå så pass att det inte funkar att vara i skolan respektive dagis. Att kombinera VAB med att starta upp verksamheten här i Sverige är inte optimalt. Det är inte lätt att bocka av möten och telefonsamtal när minstingen har 40 graders feber. Tanken är ju att man ska kunna vara hemma i Sverige när barnen är sjuka, men dessvärre har jag inte kommit in i det systemet ännu, utan blir helt utan inkomst dessa dagar. Och nu börjar det bli många VAB-dagar, vi åker tydligen på alla höstvirus som existerar i vår närhet.

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil - Diskussion (6/6)


  Detta är del 6 av 6 i min blogserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil – följande artiklar ingår också i serien: Inledning (1/6), Kost och Vätskebalans (2/6), Sömn (3/6), Positivt tänkande (4/6) och Rörelse och Andningsteknik (5/6).

  De 6 grundläggande principerna fungerar alldeles utmärkt när man bygger upp sin hälsa inifrån. För att hitta balansen mellan yin och yang så måste man jobba lika mycket med de grundläggande yin principerna: kost, vätskebalans och sömn som med de grundläggande yang principerna: andningsteknik, positivt tänkande och rörelse. Detta är såklart enklare att göra i teorin än i praktiken. Som jag skrev tidigare, det är lättast att starta med att genomföra hållbara förändringar där du känner att ditt motstånd är lättast att övervinna och sedan fortsätta arbeta därifrån. Och återigen, gör inte för många förändringar på en och samma gång, låt det ta tid!

 • Att bita sig själv i tån


  Det är dax att boosta ny energi inför hösten! Under min Detox Light fokuserar jag inte bara på kosten, utan jag ser också till att rörelse, meditation och sömn prioriteras. Varje dag under 3 veckor står följande på schemat:  

  Rörelse: 30 min 

  Meditation: 15 min

  Sömn: 8 h

  Jag specificerar inte vilken typ av rörelse eller meditation eller när under dagen detta görs. Jag försöker lyssna på kroppen och anpassa efter dagsform. En detox får inte bli för svår, för då är det lätt att ge upp.

 • Möte med mig själv


  I min kalender idag var "Möte med Johanna" inbokat. Dessvärre gjorde jag precis som man absolut inte ska göra. Jag nonchalerade det mötet och gjorde något som jag kände var mer akut. Jag försökte hinna ifatt och bocka av från min långa to do lista. Nu sitter jag här på kvällen och funderar på hur jag kunde vara så dum. Den där to do listan kommer ju alltid att finnas där, bara med lite olika innehåll från dag till dag. Jag skulle aldrig strunta i och nonchalera ett möte med någon annan om det står inbokat i min kalender, så varför prioriterade jag bort mötet med mig själv idag?

 • Drömmar och visioner


  I lördags morse vaknade jag upp mitt i en dröm. Jag befann mig på en halvö omgiven av korallblått varmt vatten. Där låg jag och snorklade och de allra vackraste fiskarna jag någonsin sett simmade runt mig. Det var så fridfullt, vackert och varmt. Ett riktigt paradis.

  Men jag var bara där i min dröm, sakta vaknade jag upp till en annan verklighet.

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil - Positivt tänkande (4/6)


  Detta är del 4 av 6 i min blogserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil – följande artiklar ingår också i serien: Inledning (1/6), Kost och Vätskebalans (2/6), Sömn (3/6), Rörelse och Andningsteknik (5/6) och Diskussion (6/6).

  Vi har alla en egen värdegrund som vi lever utefter, även om vi inte alltid är så bra på att tydligt beskriva den. Värdegrunden representerar de behov vi har, vilka måste uppfyllas för att vi ska kunna leva ett liv som ger oss mening – värdegrunden definierar hur vi vill leva våra liv. Det är bara när vår livsstil stämmer överens med vår värdegrund som vi kan vara verkligt lyckliga. Så ta dig tid och tillfälle att ifrågasätta om du lever ditt liv på ett sätt som gör dig lycklig.

 • Glöm inte bort att stanna upp ibland!


  Om dagarna går alltför snabbt och du känner att du inte hinner med, tryck på pausknappen en stund! Du måste stanna upp ibland för att checka in och se hur du mår och hur du har det! Det är precis i det ögonblick när du känner att du inte hinner göra detta som du verkligen måste göra det. Pausknappen är den bästa knappen som uppfunnits. Sitt ner en stund, stäng av omvärlden, kalla det meditation om du vill, och andas. Ge kroppen och knoppen tid att bara vara en stund. Känn efter hur det känns i kroppen. Är du spänd någonstans? Har du ont överallt? Eller känns det väldigt bra? Är du glad? Känner du dig ledsen? Alla känslor är okej, acceptera det som är.

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil - Sömn (3/6)


  Detta är del 3 av 6 i min blogserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil – följande artiklar ingår också i serien: Inledning (1/6), Kost och Vätskebalans (2/6), Positivt tänkande (4/6), Rörelse och Andningsteknik (5/6) och Diskussion (6/6).

  Genom evolutionen har våra kroppar designats att följa naturliga rytmer. T ex så påverkar solen, månens och jordens rörelse våra hormonella rytmer. När solen går upp sätter den igång hormoner i våra kroppar som gör att vi vaknar på morgonen och när solen går ner utlöses hormoner som påverkar vår återhämtningsfunktion under natten.

 • Ett mynt har alltid två sidor


  Jag slås ofta av hur en situation eller händelse kan uppfattas på så olika sätt beroende på vem man frågar. Oftast utgår vi bara ifrån hur vi själva tänker i en situation när något händer oss, vi tänker oss sällan in i hur den andra parten tycker och tänker i samma situation.

  För precis 4 år sedan skrev jag bland annat om just detta - att alla borde placerar sig själva i motpartens skor och försöka se vad han/hon/de ser: Yoga Sutras – Tänkvärda ord om att lära känna sig själv.

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil - Kost och Vätskebalans (2/6)


  Detta är del 2 av 6 i min blogserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil – följande artiklar ingår också i serien: Inledning (1/6), Sömn (3/6), Positivt tänkande (4/6), Rörelse och Andningsteknik (5/6) och Diskussion (6/6).

  Kost och dryck kan dramatiskt påverka dina energinivåer och din biokemiska sammansättning, vilket i sin tur påverkar din känslomässiga och mentala verklighet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med energi eller fokuserad tankeverksamhet att initiera eller upprätthålla de förändringar som behövs för att vi ska kunna ta hand om oss själva på ett bra sätt när vår kost är bristfällig. Mina rekommendationer som baseras på mina egna erfarenheter är att variera och rotera kosten, att endast använda ”riktig” mat och att göra det så enkelt som möjligt så att det funkar i praktiken, att äta 5 gånger per dag och att alltid äta så mycket som du behöver.

 • HarmoniExpo och Allt för Hälsan


  Nu har jag varit ute och botaniserat på två olika mässor och hämtat mycket inspiration! Jag finner det dock otroligt intressant att man väljer att ha en sådan tydlig innehållsfördelning på HarmoniExpo respektive Allt för Hälsan. HarmoniExpo höll till i Solnahallen i slutet på oktober emedan Allt för Hälsan kördes tillsammans med Sthlm Food & Wine och Acadermia på Stockholmsmässan förra helgen.

 • Spännande möten och konferenser


  Nu börjar jag verkligen känna att jag är igång med min verksamhet på riktigt. Jag har många spännande möten och konferenser att se fram emot i höst! Jag undrar bara om den svenska marknaden är redo för alla mina ideér, det återstår att se:-)

  Dagens tanke:

  Vad ser du fram emot i höst?

  Den här artikeln är en del av 50 dagars utmaningen, där jag utmanar mig själv att skriva en artikel om dagen i 50 dagar! Artiklarna kan handla om vad som helst, vara korta eller långa, men jag får inte missa en enda dag!

 • Jag gillar inte fulla dagar


  Jag tycker inte om dagar som är alldeles överfulla, dagar då tid för en lugn stund saknas. Idag har det varit en sådan dag. Det funkar väl någon gång ibland, men inte i längden. Dessvärre är det precis så här som väldigt många väljer att ha det, för att det på något sätt är normen. Det är så det ska vara.

 • Hur uppstår problem?


  Jag har precis börjat gå igenom gamla papper på mitt kontor och hittade en notering som jag så väl kommer ihåg när jag skrev. När detta var tänker jag inte dela med mig av, men jag tänkte dela med mig av vad jag skrev:

  "Om du har en uppfattning om något som du tror stenhårt på, då blir den uppfattningen snart din sanning.

 • I looove youuuuuuuu, yes I doooo.


  Idag påminde Facebook mig om ett inlägg jag gjorde för exakt 5 år sedan och det kunde inte ha varit en bättre dag för detta inlägg. Lika värdefullt idag, som för 5 år sedan!

 • Vad gör du själv för att du ska må bättre?


  Jag hade precis ett samtal med en äldre dam som besökt vårdcentralen för diverse besvär. Hon berättar om det ena pillret hit och det andra pillret dit och om hur hon så gärna vill att de ska hjälpa henne. Att hon så gärna vill må bättre snart.

  Jag tänker under samtalet att det är bra att hon sökt vård, men funderar också på vilken insats hon själv har gjort för att må bättre, så jag fråga helt enkelt:

 • Den onda cirkeln


  Igår kväll skrev att jag inte gillar fulla dagar och idag kan jag bara konstatera att en konsekvens av fulla dagar är dålig nattsömn. I alla fall för mig. Och då hokus pokus är jag inne i en ond cirkel. Jag behöver tid för återhämtning, annars stänger jag inte av på natten och har svårt att somna och sover oroligt. Morgonen efter vaknar jag med känslan av att jag aldrig somnade och det är inte kul. Särskilt när ett fullbokat schema väntar igen. Ikväll får det bli en tidig kväll. Förhoppningsvis hjälper det för att bryta den onda cirkeln. Och nästa vecka får jag försöka planera bättre! Att sova 8 timmar varje natt har jag inte lyckats med under min höstdetox och det känns som ett stort misslyckande. För den delen av detoxen är minst lika viktig som maten jag äter!

 • Sover du dåligt när det är fullmåne?


  Månen påverkar oss mer än vad man kan tro. Redan i det gamla bondesamhället utnyttjades ljuset från fullmånen till olika utomhusaktiviteter som skörd, jakt och fiske.

  Traditionellt sett har fullmånen ansetts ha övernaturliga egenskaper och blanda annat kunna locka fram otäcka varelser och förvandla människor till varulvar. Bara tanken på det skulle kunna framkalla sömnsvårigheter, men flera forskningsrapporter tyder på att sömnproblem vid fullmåne inte bara är skrock.

 • Snart i mål!


  Nu är jag snart i mål! Än så länge går det som förväntat, vissa dagar skulle jag kunna skriva en roman och andra känner jag mig rätt så oinspirerad att skriva. Det är just detta som är den stora utmaningen, att hålla i även när något annat kanske lockar mer. Att få in en rutin, att trots inre motstånd få ner några rader på pränt. Vanligtvis kommer jag in i perioder då jag skriver väldigt mycket (opublicerat, än så länge) och sedan kan det gå månader utan att jag skriver ett ord. Därför trodde jag att det skulle vara något svårare än det är med denna utmaning. Idag har det dock varit en dag, då jag hellre gjort något annat än att skriva:-)

 • Detox förberedelse


  Jag sitter och uppdaterar förra årets höst-detox och det slår mig att jag måste göra en ordentlig research på bra svenska produkter och kosttillskott, då mycket av det jag använde förra året inte går att få tag på här i Sverige. Jag har lagt mycket tid på att hitta det bästa i Kalifornien som har hög kvalitet för en vettig peng och nu måste jag återigen göra samma sak här. Något som jag redan lärt mig är dock att generellt gäller (tyvärr) att det som är dyrast oftast också är det bästa. I det läget gäller det för mig att bestämma vilka produkter och kosttillskott jag verkligen behöver!

 • Kaos i mitt kök


  Idag blir det ett sent inlägg. Det har varit en fulltecknad och givande dag. Hämtar hem barnen relativt sent från förskola och fritids. Sätter genast igång med middagen. Samtidigt tycker äldsta dottern att hon ska överraska syskonen med efterrätt, vi har ju ändå namnsdag idag, både hon och jag. Jag ger mitt godkännande och hon tar fram blåbär från frysen. Jag visar pedagogiskt hur man på ett enkelt sätt för över de djupfrysta blåbären till pajformen, därefter vänder jag mig om för att fortsätta med middagen. Det tar bara 2 sekunder innan jag hör en duns och hela bänken och köksgolvet är dränkta i blåbär. Oj! är det enda hon får fram. Mamma, det blev inte som du visade... Det är blåbär överallt! Vi är alla hungriga och trötta. Inte ett bra läge att skapa kaos.

 • Holistisk barnuppfostran


  Jag lyssnade precis på ett Ted Talk som handlade om hur vi människor utvecklas och vad som är viktigt under de tidiga åren i livet. Flera brittiska studier visar ungefär samma resultat, nämligen att det är viktigt att inte starta sitt liv i fattigdom, för då är risken större att man inte får det bra senare i livet. Vidare och än mer viktigt är att samtliga studier visar att föräldrarna har en oerhört viktig roll under barnets första år. Oavsett om du är fattig eller rik.

 • Tiden går snabbt


  Idag är det en sådan där dag som bara har sprungit iväg, utan att det känns som jag har fått så mycket gjort. Känner du igen dig?

  Det är snart dags att hämta barn för att sedan fortsätta dagen med matlagning, köra barn till fotbolls- och gymnastikträning, tvätt, disk och plock. En helt vanlig vardag med andra ord.

 • Amazon Prime och Google Express


  Som jag saknar Amazon Prime och Google Express! I Kalifornien handlade jag i princip allt utom färskvaror online och beroende på var jag beställde ifrån så tog det vanligtvis mellan 1-2 dagar innan jag fick hem det jag beställt till dörren och det funkade 24/7! Amazon pressar priserna ordentligt, så det är dessutom billigare att handla online än vad det är i butik. Google Express har samma priser som i butik. Jag betalade inte någon fraktkostnad utan tjänserna jag använde hade en årsavgift (som jag lätt tjänade in när jag använde mig av dem). När något tog slut hemma, beställde jag enkelt det på nytt. Jag slapp springa och leta i olika butiker och jag köpte bara det vi behövde. På så sätt sparade vi både tid och pengar.

 • Trevliga möten!


  Ibland kan det ge så otroligt mycket energi att prata med någon man gillar och tycker om att umgås med. Idag hade jag två sådana möten efter varandra. Oj, vad jag tankade energi:-) Jag blev sådär glad i hela kroppen, dessutom har solen visat sig hela dagen. Härligt!

  Dagens tanke:

  Har du tänkt på hur viktiga vänner kan vara på många plan?

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil - Inledning (1/6)


  Detta är del 1 av 6 i min bloggserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil - följande artiklar ingår också i serien: Kost och Vätskebalans (2/6), Sömn (3/6), Positivt tänkande (4/6), Rörelse och Andningsteknik (5/6) och Diskussion (6/6).

  Det är inte svårt att vara hälsosam, vital och produktiv – det är bara ett aktivt val som du behöver göra! När du sedan gjort ditt val behöver du veta vad du ska göra för att må bättre, eftersom det finns så många olika sätt, idéer och vägar att välja mellan. Av egen erfarenhet vet jag att du kan göra mycket för dig själv och din hälsa genom att följa de 6 grundläggande principerna som jag kommer att beskriva de kommande dagarna. De är lätta att förstå och bäst av allt är att de funkar!

 • Smaskigt Nytt År till Eder Alla!


  Snart är det dags att säga Gott Nytt År och ägna några minuter åt att summera ihop året som varit samt fantisera om hur nästa år ska kunna bli mycket bättre eller åtminstone lika bra...Det är dags att börja fundera på nyårslöften, om man nu tror på sådana...

  Men först vill jag passa på att tacka för året som varit. Många har varit inne på min hemsida och läst vad jag skrivit och det glädjer mig oerhört! Följande 3 artiklar har varit mest populära under 2014:

 • 6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil - Rörelse och Andningsteknik (5/6)


  Detta är del 5 av 6 i min blogserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil – följande artiklar ingår också i serien: Inledning (1/6), Kost och Vätskebalans (2/6), Sömn (3/6), Positivt tänkande (4/6) och Diskussion (6/6).

  Liv är rörelse. Din kropp är gjord för rörelse. När du rör på dig, arbetar dina muskler och transporterar runt vatten, blod och syre i din kropp. Om du inte rör på dig, så kan dessa livsviktiga ämnen inte transporteras runt i kroppen och avfallsprodukter kan inte på ett effektivt sätt avlägsnas ifrån kroppen.

 • 5 Self-care techniques for you to use on a daily basis


  Welcome to Newsletter #3!

  Today I wanted to share the self-care techniques which I use and now implement in my everyday life. They are part of my everyday life, because I believe these techniques are what is needed to maintain daily health and happiness.

  The first time I heard the abbreviation TLC, I had to check it up online! For those of you who haven´t heard of it before, it means Tender Loving Care. During my personal journey I have learnt that it is super important to give yourself TLC everyday! Many of us are taught that taking time for ourselves is selfish, that we need to think of others first. But you can't pour from an empty cup! I have tried it so many times and it just doesn't work! You NEED to take care of yourself first.

 • Retreat i Kalifornien!


  Allt föll ut som jag önskade och jag har nu lyckats boka en långhelg på underbara Camp Salamander i Santa Cruz Mountains, Kalifornien. Stället är oerhört populärt och bokas upp mer än ett år i förväg. Jag fick precis meddelande om att jag tillgång till stället tack vare en avbokning. Tack för det!

 • Postpartum Doula - Trygghet och stöd i hemmet efter förlossningen


  Jag är utbildad Postpartum Doula. I Kalifornien fick jag aldrig frågan vad jag gör när jag jobbar som Postpartum Doula, nu får jag den frågan i stort sett dagligen. Och jag förstår varför! Sverige har ett helt annat socialt system uppbyggt kring graviditet och förlossning jämfört med en del andra länder. MEN det betyder inte att svenska kvinnor inte har samma grundläggande behov som t ex kvinnor i USA. Vi är ju alla kvinnor!

 • Happy New Year 2017, How to Choose Your Next Job, Supporting Mamas and Babies


  Welcome to Newsletter #2!

  I hope you are enjoying the Holiday Season! The New Year is all about new beginnings and new expectations in each and every individual’s life. It is one of the best days wherein you can show your love, affection, and care towards yourself, your friends and family members.

 • Det är du som pusslar!


  Jag älskar att arbeta med holistisk hälsa, eftersom många hälsorelaterade problem faktiskt går att förebygga. Komplexiteten inom det holistiska synsättet är utmanande, då man måste få med alla pusselbitar och dessutom lägga dem på rätt plats för att det ska bilda ett helt pussel. På samma gång är det så fantastiskt häftigt att man kan göra så mycket åt sin livsstil och livssituation själv. Det är du som tar dina beslut, det är du som bestämmer, det är du som i slutändan lägger pusslet och får uppleva resultatet!

 • Reflektioner från Life By Johanna Women's Retreat


  Hallonet i min hand känns kallt, är mörkrött och doftar underbart. Innan jag stoppar det i munnen ger jag hallonen min fulla uppmärksamhet i några sekunder och använder alla mina sinnen för att verkligen uppskatta det. När jag stoppar det i munnen kan jag höra hur mina tänder bryter ner det i mindre bitar medan jag njuter av den härliga smaken. Mindfulness! Det är vad livet handlar om, att verkligen njuta av varje del av livet. Det är när vi tillåter oss att bara vara, och inte alltid göra, som vi verkligen förstår och uppskattar vad livet handlar om.

 • Women's Retreat, Maj 8-10, 2015, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Women's Retreat!

  När: Maj 8-10, 2015

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Women's Retreat, Mars 18-20, 2016, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Women's Retreat!

  När: Mars 18-20, 2016

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Women's Retreat, Mars 9-11, 2018, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Women's Retreat!

  När: Mars 9-11, 2018

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD!

  Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • Women's Silent Retreat, April 28-30, 2017, Santa Cruz Mountains, California


  Life By Johanna Silent Women’s Retreat!

  När: 28-30 april 2017

  Var: Santa Cruz Mountains, Kalifornien

  Varför: För att du ska kunna slappna av, reflektera och ladda upp!

  DENNA RETREAT ÄR SLUTSÅLD! Camp Salamander är en lugn och privat retreat som ligger djupt inne i Santa Cruz Mountains i Kalifornien. Jag kommer att vara värd för en liten grupp underbara kvinnor på denna vackra isolerade plats, där du kommer att erbjudas gott om tid för avkoppling, personlig reflektion och för att insupa den fridfulla omgivande naturen. Retreatfaciliteterna består av tre inbjudande yurts - runda tält med fönster och koniska skidtak, som ger en vacker miljö av ljus. Du hittar en mötesyurt, en köksyurt och en sovyurt, som har ett loft som täcker halva ytan. Detta innebär att du sover tillsammans med din grupp i ett gemensamt utrymme som är avsett för kuddar och sovsäckar på golvet. Om du vill ha ett mer privat utrymme för att sova finns det många bra sovplatser utomhus på terrasserna (!), eller så är du välkommen att ta med ditt eget tält. Du hittar också servicebyggnader med toaletter och duschar - och sist men inte minst kan du njuta av Redwood-spabadet! :-)

 • 9 sätt att behandla halsont naturligt


  För några veckor sedan började vårt yngsta barn klaga på att hon hade ont i halsen och min första tanke var: "Åh, nej, inte nu!" Jag kände verkligen inte för att alla i familjen skulle bli sjuka och i händelse av en halsfluss dessutom behöva inta antibiotika!

  Så istället för att ta henne till läkaren använde jag mina kunskaper och sammanställde en lista över vad vi gjorde för att boosta hennes immunförsvar, så att läkningsprocessen kunde börja.

 • Mental smärta


  Jag har tidigare valt att inte skriva om detta ämne, men eftersom jag finner det så centralt och viktigt har jag bestämt mig för att försöka sätta ord på vad mental smärta kan innebära.

  Smärta, oavsett fysisk eller mental, känns och upplevs på olika sätt. Det är oftast svårt att beskriva smärta med ord. Jag skulle vilja beskriva smärta som en effekt av ett trauma. Det är känslor som oftast gör ont i själen på grund av något specifikt som hänt och/eller påverkat dig. Det kan vara att mista någon man älskar, ett övergrepp, längre tid av outhärdlig stress, att ha ont fysiskt eller något annat trauma. Gemensamt för alla trauman är att trauma inte bara kan förfölja sinnet, det kan också påverka nervsystemet. Vårt nervsystem lär sig att hålla fast vid trauma som en överlevnadsmekanism. Det är därför vi ofta känner oss oroliga och på vakt när vi förutser en annan traumatisk händelse (Levine, 2010), vilket leder till försvagande symtom inkluderade i det som vi kallar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

 • Fysisk smärta


  Fysisk smärta kommer inom kort

 • Att skriva om sig själv i tredje person


  Har du någonsin skrivit eller pratat om dig själv i tredje person? Det känns ganska suspekt! Särskilt när man skriver om sig själv i ett säljande syfte. Nu när jag bygger upp min verksamhet från grunden var det just en sådan uppgift jag fick tidigare idag:

  "Johanna är certifierad yoga- och gravidyogalärare, holistisk livsstilscoach och doula. Hon brinner för allt som har med förebyggande hälsa att göra, har ett särskilt fokus på att hjälpa gravida kvinnor och ser yogan och naturen som bästa källorna för att tanka ny energi och bibehålla en balans i vardagen."

Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalized support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Life Reset Program

Coaching

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

Approach

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

About

About

FAQ

Articles

Client Portal

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalised support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coachning | Funktionsmedicin | Mind Body

Tjänster

Life Reset Program

Coachning

Free Online Health Masterclass

Doula

Metodik

Funktionsmedicin

Mind Body

Positiv psykologi

Praktik

Äta

Andas

Sova

Träna

Tänka

Om mig

Om mig

FAQ

Artiklar

Klientportal

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.