Smärta

Under vår livstid upplever vi olika trauman, både fysiska och psykiska. Vissa traumatiska händelser verkar påverka oss mer än andra. Alla som har upplevt smärta vet hur det känns. Det kan vara en stark, intensiv smärta eller en mer dov, begränsande smärta som utlöses av olika faktorer. Alla upplever smärta på olika sätt. Kronisk smärta som inte har någon förklaring, utan påverkar dig på många plan, är extremt dränerande. Det finns mycket forskning på området och det finns inget som säger att den smärta du känner idag alltid kommer att bestå.

Smärta är ett tecken på att det finns en skada i kroppen och kan vara av flera olika slag. Den kan vara resultatet av skadad vävnad, nervsmärta, smärta orsakad av psykisk sjukdom eller ha ingen uppenbar orsak.

Smärta får inte bara ignoreras eller maskeras. Smärta är en komplex upplevelse som involverar flera områden i hjärnan över tid. Att leva med kronisk fysisk smärta är som sagt extremt energikrävande och påverkar vår livskvalitet negativt. Psykologisk smärta är när själen gör ont, vilket kan överföras till känslor i den fysiska kroppen. Och fysisk smärta kan på samma sätt upplevas psykologiskt. De är korrelerade. Det är viktigt att förstå varifrån smärtan kommer och agera utifrån det. All smärta är inte synlig på utsidan, men oavsett detta känns smärta nästan alltid på insidan.

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.

Alla artiklar under Smärta

  • Mental smärta


    Jag har tidigare valt att inte skriva om detta ämne, men eftersom jag finner det så centralt och viktigt har jag bestämt mig för att försöka sätta ord på vad mental smärta kan innebära.

    Smärta, oavsett fysisk eller mental, känns och upplevs på olika sätt. Det är oftast svårt att beskriva smärta med ord. Jag skulle vilja beskriva smärta som en effekt av ett trauma. Det är känslor som oftast gör ont i själen på grund av något specifikt som hänt och/eller påverkat dig. Det kan vara att mista någon man älskar, ett övergrepp, längre tid av outhärdlig stress, att ha ont fysiskt eller något annat trauma. Gemensamt för alla trauman är att trauma inte bara kan förfölja sinnet, det kan också påverka nervsystemet. Vårt nervsystem lär sig att hålla fast vid trauma som en överlevnadsmekanism. Det är därför vi ofta känner oss oroliga och på vakt när vi förutser en annan traumatisk händelse (Levine, 2010), vilket leder till försvagande symtom inkluderade i det som vi kallar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

  • Fysisk smärta


    Fysisk smärta kommer inom kort

Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Coaching

The Life Reset Program

The Life Transformation Program

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

FAQ

About

Field of Practice

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

Areas of Health

Metabolic Health

Reproductive Health

Women's Health

Relational Health

Emotional Health

Physical Health

Restorative Health

Longevity

Quantified Health

All articles

All categories

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalized support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coaching | Functional Medicine | Mind Body

Services

Coaching

The Life Reset Program

The Life Transformation Program

Free Online Health Masterclass

Doula

Methodology

Functional Medicine

Mind-Body Medicine

Positive Psychology

FAQ

About

Field of Practice

Eat

Breathe

Sleep

Move

Think

Areas of Health

Metabolic Health

Reproductive Health

Women's Health

Relational Health

Emotional Health

Physical Health

Restorative Health

Longevity

Quantified Health

All articles

All categories

Start your journey to wellness

Take control of your health. Schedule a complimentary call with Life by Love to see if we can help. We offer personalised support to help you transform your health and feel your best. Take the first step towards a healthy future now.
Coachning | Funktionsmedicin | Mind Body

Tjänster

Coachning

The Life Reset Program

The Life Transformation Program

Free Online Health Masterclass

Doula

Metodik

Funktionsmedicin

Mind Body

Positiv psykologi

FAQ

Om mig

Praktik

Äta

Andas

Sova

Träna

Tänka

Hälsoområden

Metabolisk hälsa

Gravid

Kvinnors hälsa

Relationshälsa

Emotionell hälsa

Fysisk hälsa

Återhämtning

Åldrande

Mätbar hälsa

Alla artiklar

Alla kategorier

Börja din resa mot välbefinnande

Ta kontroll över din hälsa. Boka ett kostnadsfritt samtal med Life by Love för att se om vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder personligt stöd för att hjälpa dig att omvandla din hälsa och må bäst. Ta det första steget mot en hälsosam framtid nu.